FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Kazimierza Dobrowolskiego studia nad osadnictwem w dawnej Polsce

Data publikacji: 2018

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2018, Rok LXIII (2018), s. 153 - 158

Autorzy

Jerzy Wyrozumski
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Kazimierz Dobrowolski’s study of settlement in old Poland

The research carried out by Kazimierz Dobrowolski (1894-1987), a historian, ethnographer, and sociologist, focused on religious life as well as on the spiritual culture, mentality and the manuscript book in medieval and Renaissance Poland. However, his scholarly achievements include also numerous works of value concerning settlement in our country. They are more worthy of note as before him the history of research on settlement in Poland had not been very advanced. The scholars who had taken up this issue were Tadeusz Wojciechowski, Karol Potkański, and Franciszek Bujak. The last-mentioned researcher inspired Dobrowolski, his pupil, whose works embrace a number of studies concerning the earliest forms of the Polish village, Carpathian place-names, migration, as well as the earliest settlement in the Podhale region. It is worth recalling this aspect of Dobrowolski’s activity in view of the recent 30th anniversary of the eminent scholar’s death.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2018, s. 153 - 158

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Kazimierz Dobrowolski’s study of settlement in old Poland

Publikacja: 2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Jerzy Wyrozumski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 341

Liczba pobrań: 0