FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Historia portretów marszałków krajowych Sejmu Galicyjskiego znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Data publikacji: 2017

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2017, Rok LXII (2017), s. 63 - 78

Autorzy

Janina Skorupska-Szarlej
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

History of the portraits of the Galician Sejm Marshalls in the collection of the National Museum in Cracow

The Galician Sejm was the supreme local government assembly for Galicia during its autonomy. The Galician Sejm was based in Lviv where, in between 1878 and 1881, its representative premises were built. Following the example of other supreme institutions of the times, Department of Sejm, the administrative and executive arm of the Galician Sejm, commissioned portraits of Marshalls from the most prominent Polish artists: Rodakowski, Matejko, Siemiradzki, and Pochwalski. All Marshalls were depinted apart from the last two, Adam Gołuchowski and Stanisław Niezabitowski, whose portraits were not commissioned in time. The portraits represented not only a collection of fine pieces of art but also a historical testimony of Galicia and its achievements. At times the portaits were a source of admiration and, at others, of waspish remarks. Unfortunately, they shared the fate of heroic Lviv during the First World War and the Polish-Soviet War. With the aim to save the collection, Marshall Niezabitowski sent the portraits to the National Museum in Cracow in 1916. After signing the Peace Treaty of Brest-Litovsk, the paintings were returned to Lviv, where the war against Bolsheviks was still raging. The Parliament building was seized and the paintings were damaged. At the end of 1918, the collection was sent to the National Museum in Cracow for the second time. At first, they were considered a deposit but later on they became the property of the Museum. For more than 80 years the collection has been the glory of The Gallery of 19th-century Polish Art at Sukiennice.

Przekład: Kinga Kuchta

Bibliografia

Henryk Rodakowski i jego otoczenie. Korespondencja artysty, opr. A. Ryszkiewicz, Wrocław 1953.

Kozicki W., Henryk Rodakowski, Lwów 1937.

Król A., Henryk Rodakowski (1823–1894). Katalog wystawy monograficznej przygotowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1994 (MNK – 4 listopada 1994–22 stycznia 1995; Muzeum Narodowe w Poznaniu – 29 stycznia 1995–2 kwietnia 1995; Muzeum Narodowe we Wrocławiu – 10 kwietnia 1995–23 maja 1995).

Krzywka Ł., Portret w stroju polskim od końca XVIII do początku XX wieku, „Studia Muzealne”, 1983, z. 14.

Malarstwo polskie od baroku do modernizmu. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, opr. E. Houszka, P. Łukaszewicz, Wrocław 2013.

600 lat Tyczyna (1368–1968), red. T. Kowalski, Rzeszów 1973.

Swieykowski E., Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854–1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki, Kraków 1905.

Szydłowski T., Ruiny Polski, Warszawa 1919.

Tarnowski S., Ludwik Wodzicki. Wspomnienie pośmiertne, Kraków 1894.

Tarnowski S., Matejko, Kraków 1887.

Wiercińska J., Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860–1914, Wrocław 1969.

Wnęk S., Ludwik Wodzicki, ziemianin z Tyczyna, Tyczyn 1997.

Informacje

Informacje: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2017, s. 63 - 78

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

History of the portraits of the Galician Sejm Marshalls in the collection of the National Museum in Cracow

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Janina Skorupska-Szarlej (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 409

Liczba pobrań: 470