FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Postać Józefa Bartłomieja Gherardyniego (ok. 1681–1743), kupca
i patrycjusza krakowskiego w świetle jego testamentu z 1732 i pośmiertnego inwentarza
z 1743 roku

Data publikacji: 18.05.2016

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 75 - 107

https://doi.org/10.4467/25440500RBN.15.008.6600

Autorzy

Maciej Ziemierski
https://orcid.org/0000-0003-4785-6781 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This article presents the figure of Józef Bartłomiej Gherardyni (1681–1743), Cracow merchant and member of the Cracow patriciate. It also describes an interesting history of a Polish branch of the family whose roots went way back to Florence in Tuscany. Basing on his last will and an inventory, completed with the information from other sources, it was possible to retrace the alliances of the Polish branch of the Gherardyni family whose representatives, although not in any Cracow municipal offices themselves, allied with the families belonging to Cracow’s power elite and with the representatives of the nobility. In addition, the article discusses a very fast process of the polonisation of the Polish branch of the Gherardyni family whose third generation – the children of Józef Bartłomiej Gherardyni – could not speak the language of Petrarch and Boccaccio.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 75 - 107

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Postać Józefa Bartłomieja Gherardyniego (ok. 1681–1743), kupca
i patrycjusza krakowskiego w świetle jego testamentu z 1732 i pośmiertnego inwentarza
z 1743 roku

Publikacja: 18.05.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Maciej Ziemierski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2328

Liczba pobrań: 1874