FAQ

Terroryzm - studia, analizy, prewencja

Logo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Polska

Terroryzm – studia, analizy, prewencja

Opis

Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (T-SAP) to czasopismo naukowe powołane w 2021 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną antyterrorystyczną i budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej.
Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” to w założeniu platforma wymiany myśli naukowej i doświadczeń, łącząca świat akademicki i przedstawicieli instytucji oraz służb, które współpracują ze sobą w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, będącego centrum koordynacji systemu antyterrorystycznego RP. 
Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje szeroko rozumianą problematykę zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz metod reagowania i budowania odporności na tego typu wyzwania dla bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych. Bardzo ważnym elementem czasopisma są zagadnienia z zakresu prewencji terrorystycznej.
Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego. Nad poziomem naukowym zamieszczanych artykułów czuwają rada naukowa oraz recenzenci krajowi i recenzenci z afiliacją zagraniczną.
Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą kształcenie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem.

ISSN: 2720-4383

eISSN: 2720-6351

Punkty MNiSW: 5

UIC ID: 201678

DOI: 10.4467/27204383TER

Redakcja

Redaktor naczelny:

dr Damian Szlachter

Sekretarz redakcji:

Agnieszka Dębska

Redaktorzy:

Aleksandra Dąbała,

Aneta Olkowska,

Monika Sikora,

Izabela Paczesna

Wydawca

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Afiliacja

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Numer 5 (5)

Data wydania: 11.03.2024

Redaktor naczelny: Damian Szlachter

Sekretarz redakcji: Agnieszka Dębska

Projekt okładki: Aleksandra Bednarczyk.

Zawartość numeru

Damian Szlachter

Terroryzm – studia, analizy, prewencja, Numer 5 (5), 2024, s. 7 - 9

Czytaj więcej Następne

Julia Puczyńska, Marcin Podhajski, Karolina Wojtasik, Tomasz P. Michalak

Terroryzm – studia, analizy, prewencja, Numer 5 (5), 2024, s. 133 - 164

https://doi.org/10.4467/27204383TER.24.004.19392
Czytaj więcej Następne

ARTYKUŁY RECENZYJNE / RECENZJE

Jędrzej Łukasiewicz

Terroryzm – studia, analizy, prewencja, Numer 5 (5), 2024, s. 167 - 172

https://doi.org/10.4467/27204383TER.24.005.19393
Czytaj więcej Następne

Jarosław Przyjemczak, Nina Czyżewska

Terroryzm – studia, analizy, prewencja, Numer 5 (5), 2024, s. 195 - 205

https://doi.org/10.4467/27204383TER.24.007.19395
Czytaj więcej Następne

Damian Szlachter

Terroryzm – studia, analizy, prewencja, Numer 5 (5), 2024, s. 227 - 229

Czytaj więcej Następne

Julia Puczyńska, Marcin Podhajski, Karolina Wojtasik, Tomasz P. Michalak

Terroryzm – studia, analizy, prewencja, Numer 5 (5), 2024, s. 351 - 379

https://doi.org/10.4467/27204383TER.24.012.19400
Czytaj więcej Następne

REVIEW ARTICLES / REVIEWS

Jędrzej Łukasiewicz

Terroryzm – studia, analizy, prewencja, Numer 5 (5), 2024, s. 383 - 387

https://doi.org/10.4467/27204383TER.24.013.19401
Czytaj więcej Następne

Jarosław Przyjemczak, Nina Czyżewska

Terroryzm – studia, analizy, prewencja, Numer 5 (5), 2024, s. 411 - 421

https://doi.org/10.4467/27204383TER.24.015.19403
Czytaj więcej Następne