FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2023 Następne

Data wydania: 31.12.2023

Opis

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr RCN/SN/0063/2021/1 z dnia 19.12.2022, z pomocy przyznanej w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Maria Kielar-Turska

Zawartość numeru