FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recenzenci

Lista recenzentów czasopisma „Psychologia Rozwojowa” w roku 2021:

Karolina  Appelt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Bogna Bartosz (Uniwersytet Wrocławski)

Olga Bąk (Uniwersytet Wrocławski)

Mariola Bidzan (Uniwersytet Gdański)

Agnieszka Bieńkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)

Maria Chełkowska-Zacharewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Lidia Cierpiałkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Jadwiga Cieszyńska-Rożek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Mariusz Cieślak (Uniwersytet Łódzki)

Tomasz Frąckowiak (Uniwersytet Wrocławski)

Małgorzata Gambin (Uniwersytet Warszawski)

Paulina Gołaska-Ciesielska (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium)

Bożena Gulla (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Bernadetta Izydorczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Kamil Jezierski (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Krzysztof Jodzio (Uniwersytet Gdański)

Barbara Józefik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Alicja Kalus (Uniwersytet Opolski)

Joanna Kossewska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Krzysztof Krzyżewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Maria Ledzińska (Uniwersytet Warszawski)

Izabela Marczykowska (Uniwersytet Rzeszowski)

Tomasz Maruszewski (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Sopocie)

Agnieszka Maryniak (Uniwersytet Warszawski)

Grażyna Mendecka (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach)

Anna Mróz (Uniwersytet Zielonogórski)

Grzegorz Józef Nowicki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Mieczysław Plopa (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie )

Aleksandra Rogowska (Uniwersytet Opolski)

Dorota Ryżanowska-Krzyżak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Hanna Serkowska (Uniwersytet Warszawski)

Maria Straś-Romanowska (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Dorota Szczygieł (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Sopocie)

Ewa Szepietowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Urszula Tokarska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dorota Turska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Barbara Winczura (Uniwersytet Wrocławski)

Bartosz Maciej Wiśniewski (Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku)

Ludwika Wojciechowska (Uniwersytet Zielonogórski)

Wanda Zagórska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Lista recenzentów czasopisma „Psychologia Rozwojowa” w roku 2020:

Marta Bogdanowicz (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Sopot)
 
Danuta Borecka-Biernat (Uniwersytet Wrocławski)
 
Marek Budajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Maria Chełkowska-Zacharewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 
Jan Cieciuch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Anna Cierpka (Uniwersytet Warszawski)
 
Ewa Czaplewska (Uniwersytet Gdański)
 
Lucyna Golińska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
 
Iwona Grzegorzewska (Uniwersytet Zielonogórski)
 
Ewa Gurba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Danuta Emiluta-Rozya (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
 
Michał Federowicz (Polska Akademia Nauk)
 
Grzegorz Iniewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Warszawski)
 
Sławomir Jabłoński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Iwona Janicka (Uniwersytet Łódzki)
 
Elżbieta Jaszczyszyn  (Uniwersytet w Białymstoku)
 
Krzysztof Jodzio (Uniwersytet Gdański)
 
Alicja Kalus (Uniwersytet Opolski)
 
Grażyna Katra (Uniwersytet Warszawski)
 
Maria Kazimierczak (Uniwersytet Gdański)
 
Katarzyna Knopp (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Maria Kolankiewicz (Uniwersytet Warszawski)
 
Joanna Kossewska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Justyna Kotowicz  (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Stanisław Kowalik (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
 
Adrian Kurcbart (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 
Grażyna Kwiatkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
A. Lasota (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Hanna Liberska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
WiesławaLimont (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
Zbigniew Łoś (Uniwersytet Wrocławski)
 
Agnieszka Maryniak (Uniwersytet Warszawski)
 
Urszula Mirecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
Piotr Oleś (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 
Henryk Olszewski (Uniwersytet Gdański)
 
Konrad Piotrowski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Poznań)
 
Mieczysław Plopa (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)
 
Irena Pospiszyl (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
 
Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski)
 
Wioletta Radziwiłowicz (Uniwersytet Gdański)
 
Alicja Senejko (Uniwersytet Wrocławski)
 
Katarzyna Skrzypińska (Uniwersytet Gdański)
 
Błażej Smykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Sobol-Kwapińska (Uniwersytet Wrocławski)
 
S. Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 
M. Straś-Romanowska  (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
 
Grzegorz Stunża (Uniwersytet Gdański)
 
Włodzimierz Stus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Marcin Szczerbiński (University College Cork)
 
Malwina Szpitalak  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Małgorzata Święcicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
W. Tłokiński (Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku)
 
Ewa Topolewska-Siedzik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Janusz Trempała (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
Dorota Turska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
Katarzyna Walęcka-Matyja(Uniwersytet Łódzki)
 
Ewa Wilczek-Rużyczka (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 
Ludwika  Wojciechowska (Uniwersytet Zielonogórski)

Lista recenzentów czasopisma „Psychologia Rozwojowa” w roku 2019:

Karolina Appelt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Lucyna Bakiera (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Jan Blecharz (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 
Karolina Byczewska-Konieczny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Jan Cieciuch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 
 
Anna Cierpka (Uniwersytet Warszawski)
 
Henryk Domański (Polska Akademia Nauk)
 
Elżbieta Dryll (Uniwersytet Warszawski)
 
Alicja Głębocka (Akademia Krakowska im. A. Frycza Modrzewskiego)
 
Magdalena Grabowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 
Sabina Guz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
 
Maciej Haman (Uniwersytet Warszawski)
 
Grzegorz Iniewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Dorota Kubacka-Jasiecka (Akademia Krakowska im. A. Frycza Modrzewskiego) 
 
Alicja Kalus (Uniwersytet Opolski)
 
Grażyna Katra (Uniwersytet Warszawski)
 
Grażyna Krasowicz-Kupis (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
Sławomir Jabłoński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Anna Jarmołowska (Uniwersytet Gdański)
 
Krzysztof Jodzio (Uniwersytet Gdański)
 
Marta Kochan-Wójcik (Uniwersytet Wrocławski)
 
Beata Krzywosz-Rynkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
Eugenia Mandal (Uniwersytet Śląski)
 
Jolanta Miluska (Uniwersytet Szczeciński) 
 
Marek Motyka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)  
 
Adam Niemczyński (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach)
 
Czesław Nosal   (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Poznaniu)
 
Marian Olejnik (Akademia Ignatianum w Krakowie) 
 
Anna Oleszkowicz (Uniwersytet Wrocławski)
 
Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Józef Porayski-Pomsta (Uniwersytet Warszawski)
 
Anna Paszkowska-Rogacz (Uniwersytet Łódzki)
 
Mieczysław Plopa (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)
 
Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski)
 
Wioletta Radziwiłłowicz (Uniwersytet Gdański)
 
Irmina Rostek (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 
Anna Rybka (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 
Alicja Senejko  (Uniwersytet Wrocławski)
 
Iwona Sikorska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Małgorzta Stępień-Nycz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Maria Straś-Romanowska (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
 
Marcin Szczerbiński (University College Cork)
 
Celina Timoszyk-Tomczak (Uniwersytet Szczeciński)
 
Aleksandra Tokarz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Janusz Trempała (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
Ewa Wilczek-Rużyczka  (Akademia Krakowska im. A. Frycza Modrzewskiego)
 
Barbara Winczura  (Uniwersytet Wrocławski)
 
Ludwika Wojciechowska (Uniwersytet Zielonogórski)
 
Ludmiła Zając-Lamparska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
Ewa Zasępa (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)

Lista recenzentów czasopisma „Psychologia Rozwojowa” w roku 2018:

rzyna Adamczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Karolina Appelt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Lucyna Bakiera (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Józefa Bałachowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 
Bogdan de Barbaro (Uniwersytet Jagielloński)
 
Marta Białecka-Pikul (Uniwersytet Jagielloński)
 
Mariola Bidzan (Uniwersytet Gdański)
 
Danuta Borecka-Biernat (Uniwersytet Wrocławski)
 
Lidia Cierpiałkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Anna Cierpka (Uniwersytet Warszawski)
 
Maria Czerwińska-Jasiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Tomasz Czub (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Dorota Czyżowska (Uniwersytet Jagielloński)
 
Marzanna Farnicka (Uniwersytet Zielonogórski)
 
Maria Flis (Uniwersytet Jagielloński)
 
Tomasz Frąckowiak (Uniwersytet Wrocławski)
 
Stefan Frydrychowicz (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 
Henryk Gasiul (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Iwona Grzegorzewska (Uniwersytet Zielonogórski)
 
Ewa Gurba (Uniwersytet Jagielloński)
 
Iwona Janicka (Uniwersytet Łódzki)
 
Elżbieta Jaworska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 
Krzysztof Jodzio (Uniwersytet Gdański)
 
Alicja Kalus (Uniwersytet Opolski)
 
Grażyna Katra (Uniwersytet Warszawski)
 
Magdalena Kosno (Uniwersytet Jagielloński)
 
Justyna Kotowicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Karolina Krasuska (Uniwersytet Warszawski)
 
Izabela Krejtz (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie)
 
Beata Krzywosz-Rynkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
Dorota Kubicka (Uniwersytet Jagielloński)
 
Adrian Kurcbart (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 
Aleksandra Lewandowska-Walter (Uniwersytet Gdański)
 
Mariusz Lipowski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
 
Zbigniew Łoś (Uniwersytet Wrocławski)
 
Anna Matczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Jolanta Miluska (Uniwersytet Szczeciński)
 
Anna Mróz (Uniwersytet Zielonogórski)
 
Alicja Nasiłowska-Barud (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 
Adam Niemczyński (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach)
 
Marian Olejnik (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 
Anna Oleszkowicz (Uniwersytet Wrocławski)
 
Piotr Oleś (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)
 
Henryk Olszewski (Uniwersytet Gdański)
 
Anna Paszkowska-Rogacz (Uniwersytet Łódzki)
 
Władysława Pilecka (Uniwersytet Jagielloński)
 
Maciej Pilecki (Uniwersytet Jagielloński)
 
Mieczysław Plopa (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)
 
Adam Putko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski)
 
Wioletta Radziwiłłowicz (Uniwersytet Gdański)
 
Janusz Ropski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Alicja Senejko (Uniwersytet Wrocławski)
 
Józef Stachyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
Stanisława Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)
 
Małgorzata Stępień-Nycz (Uniwersytet Jagielloński)
 
Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski)
 
Marcin Szczerbiński (University College Cork)
 
Malwina Szpitalak (Uniwersytet Jagielloński)
 
Janusz Trempała (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
Stanisława Tucholska (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 
Dorota Turska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
Ewa Wilczek-Rużyczka (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 
Ludwika Wojciechowska (Uniwersytet Zielonogórski)
 
Helena Wrona-Polańska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Wanda Zagórska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Ludmiła Zając-Lamparska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Lista recenzentów „Psychologii Rozwojowej” w roku 2017:

Karolina Appelt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Lucyna Bakiera (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Maria Beisert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Marta Białecka-Pikul (Uniwersytet Jagielloński)
 
Mariola Bidzan (Uniwersytet Gdański)
 
Eleonora Bielawska-Batorowicz (Uniwersytet Łódzki)
 
Agnieszka Bieńkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 
Jan Blecharz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
 
Jacek Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
Jan Cieciuch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Anna Cierpka (Uniwersytet Warszawski)
 
Ewa Czerniawska (Uniwersytet Warszawski)
 
Dorota Czyżowska (Uniwersytet Jagielloński)
 
Zofia Dołęga (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach)
 
Włodzisław Duch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
Piotr Francuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)
 
Tomasz Frąckowiak (Uniwersytet Wrocławski)
 
Henryk Gasiul (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Alicja Głębocka (Akademia Krakowska im. A. Frycza Modrzewskiego)
 
Maryla Goszczyńska (Uniwersytet Warszawski)
 
Michał Grygielski (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu)
 
Grzegorz Iniewicz (Uniwersytet Jagielloński)
 
Iwona Janicka (Uniwersytet Łódzki)
 
Aleksandra Jasielska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Teresa Jaśkiewicz (Instytut Ekspertyz Sądowych)
 
Barbara Józefik (Collegium Medicum UJ)
 
Anna Kalarus (Akademia Muzyczna w Krakowie)
 
Alicja Kalus (Uniwersytet Opolski)
 
Grażyna Kmita (Uniwersytet Warszawski)
 
Marta Kochan-Wójcik (Uniwersytet Wrocławski)
 
Magdalena Kosno (Uniwersytet Jagielloński)
 
Grażyna Krasowicz-Kupis (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
Dorota Kubicka (Uniwersytet Jagielloński)
 
Maria Ledzińska (Uniwersytet Warszawski)
 
Hanna Liberska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
Wiesława Limont (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
Katarzyna Lubiewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
Eugenia Mandal (Uniwersytet Śląski)
 
Anna Manek (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
 
Agnieszka Maryniak (Uniwersytet Warszawski)
 
Anna Matczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Jolanta Miluska (Uniwersytet Szczeciński)
 
Gerhard Minnameier (Goethe Universität, Frankfurt)
 
Anna Niżegorodcew (Uniwersytet Jagielloński)
 
Ewa Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Anna Oleszkowicz (Uniwersytet Wrocławski)
 
Barbara Pilecka (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 
Władysława Pilecka (Uniwersytet Jagielloński)
 
Małgorzata Puchalska-Wasyl (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)
 
Adam Putko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski)
 
Wioletta Radziwiłłowicz (Uniwersytet Gdański)
 
Dorota Ryżanowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Alicja Senejko (Uniwersytet Wrocławski)
 
Anna Słysz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Paweł Smółka (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 
Małgorzata Stępień-Nycz (Uniwersytet Jagielloński)
 
Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski)
 
Piotr Szarota (Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk)
 
Marcin Szczerbiński (University College Cork)
 
Barbara Szmigielska-Siuta (Uniwersytet Jagielloński)
 
Dorota Turska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
Barbara Weigl (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 
Ludwika Wojciechowska (Uniwersytet Zielonogórski)
 
Wanda Zagórska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Lista recenzentów „Psychologii Rozwojowej” w roku 2016:

Karolina Appelt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Małgorzata Babiuch-Hall (Uniwersytet Warszawski)
 
Lucyna Bakiera (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Michael Berzonsky (SUNY at Cortland, USA)
 
Marta Białecka-Pikul (Uniwersytet Jagielloński)
 
Mariola Bidzan (Uniwersytet Gdański)
 
Eleonora Bielawska-Batorowicz (Uniwersytet Łódzki)
 
Sybilla Blasczyk-Schiep (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu)
 
Magdalena Budziszewska (Uniwersytet Warszawski)
 
Karolina Byczewska-Konieczny (Uniwersytet Jagielloński)
 
Jan Cieciuch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Ewa Czaplewska (Uniwersytet Gdański)
 
Dorota Czyżowska (Uniwersytet Jagiellońska)
 
Zofia Dołęga (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach)
 
Marzanna Farnicka (Uniwersytet Zielonogórski)
 
Ewa Filipiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
Stefan Frydrychowicz (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 
Henryk Gasiul (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Alicja Głębocka (Akademia Krakowska im. A. Frycza Modrzewskiego)
 
Izabela Gomółka-Walaszek (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie)
 
Aleksandra Gruszka-Gosiewska (Uniwersytet Jagielloński)
 
Iwona Grzegorzewska (Uniwersytet Zielonogórski)
 
Ewa Gurba (Uniwersytet Jagielloński)
 
Maciej Haman (Uniwersytet Warszawski)
 
Grzegorz Iniewicz (Uniwersytet Jagielloński)
 
Iwona Janicka (Uniwersytet Łódzki)
 
Elżbieta Jaworska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 
Barbara Józefik (Collegium Medicum UJ)
 
Alicja Keplinger (Uniwersytet Wrocławski)
 
Dorota Kornas-Biela (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)
 
Grażyna Krasowicz-Kupis (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
Łukasz Krzywoszański (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Dorota Kubicka (Uniwersytet Jagielloński)
 
Adrian Kurcbart (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 
Maria Ledzińska (Uniwersytet Warszawski)
 
Wiesława Limont (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
Zbigniew Łoś (Uniwersytet Wrocławski)
 
Eugenia Mandal (Uniwersytet Śląski)
 
Grażyna Mendecka (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach)
 
Adam Niemczyński (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach)
 
Marian Olejnik (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 
Anna Oleszkowicz (Uniwersytet Wrocławski)
 
Maria Oleś (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
 
Piotr Oleś (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
 
Anna Paszkowska-Rogacz (Uniwersytet Łódzki)
 
Ewa Pisula (Uniwersytet Warszawski)
 
Mieczysław Plopa (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
 
Hanna Przybyła-Basista (Uniwersytet Śląski)
 
Adam Putko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski)
 
Anna Rybka (Uniwersytet Jagielloński)
 
Izabela Sebastyańska-Targowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
Alicja Senejko (Uniwersytet Wrocławski)
 
Iwona Sikorska (Uniwersytet Jagielloński)
 
Błażej Smykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Małgorzata Stępień-Nycz (Uniwersytet Jagielloński)
 
Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski)
 
Dorota Suwalska-Barancewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
Marcin Szczerbiński (Szkoła Edukacji PAFW i UW w Warszawie)
 
Malwina Szpitalak (Uniwersytet Jagielloński)
 
Magdalena Śmieja (Uniwersytet Jagielloński)
 
Janusz Trempała (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
Dorota Turska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
Zenon Uchnast (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 
Janina Uszyńska-Jarmoc (Uniwersytet w Białymstoku)
 
Barbara Weigl (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 
Michał Wierzchoń (Uniwersytet Jagielloński)
 
Zofia Wodniecka-Chlipalska (Uniwersytet Jagielloński)
 
Ludwika Wojciechowska (Uniwersytet Zielonogórski)
 
Wanda Zagórska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Lista recenzentów „Psychologii Rozwojowej” w roku 2015:

Lucyna Bakiera (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Józefa Bałachowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
 
Eleonora Bielawska-Batorowicz (Uniwersytet Łódzki)
 
Marek Blatny (Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic)
 
Danuta Borecka-Biernat (Uniwersytet Wrocławski)
 
Karolina Byczewska-Konieczny (Uniwersytet Jagielloński)
 
Jan Cieciuch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Ewa Czerniawska (Uniwersytet Warszawski)
 
Dorota Czyżowska (Uniwersytet Jagielloński)
 
Bartłomiej Dobroczyński (Uniwersytet Jagielloński)
 
Elżbieta Dryll (Uniwersytet Warszawski)
 
Piotr Francuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 
Tadeusz Gałkowski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
 
Henryk Gasiul (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Alicja Głębocka (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 
Milena Gracka-Tomaszewska (Uniwersytet Warszawski)
 
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
 
Michał Grygielski (Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu)
 
Halina Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński)
 
Ewa Gurba (Uniwersytet Jagielloński)
 
Maciej Haman (Uniwersytet Warszawski)
 
Andrzej Hankała (Uniwersytet Warszawski)
 
Grzegorz Iniewicz (Uniwersytet Jagielloński)
 
Iwona Janicka (Uniwersytet Łódzki)
 
Krzysztof Jodzio (Uniwersytet Gdański)
 
Barbara Józefik (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 
Jolanta Kępińska-Welbel (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 
Marta Kochan-Wójcik (Uniwersytet Wrocławski)
 
Magdalena Kosno (Uniwersytet Jagielloński)
 
Beata Krzywosz-Rynkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
Dorota Kubicka (Uniwersytet Jagielloński)
 
Emilia Łojek (Uniwersytet Warszawski)
 
Zbigniew Łoś (Uniwersytet Wrocławski)
 
Eugenia Mandal (Uniwersytet Śląski)
 
Katarzyna Markiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
Anna Matczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
Adam Niemczyński (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
 
Marian Olejnik (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 
Mieczysław Plopa (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
 
Romuald Polczyk (Uniwersytet Jagielloński)
 
Ryszard Poprawa (Uniwersytet Wrocławski)
 
Adam Putko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski)
 
Wioletta Radziwiłłowicz (Uniwersytet Gdański)
 
Jarosław Rola (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
 
Elżbieta Rydz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 
Ewa Rzechowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 
Katarzyna Schier (Uniwersytet Warszawski)
 
Alicja Senejko (Uniwersytet Wrocławski)
 
Iwona Sikorska (Uniwersytet Jagielloński)
 
Katarzyna Skrzypińska (Uniwersytet Gdański)
 
Błażej Smykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Józef Stachyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski)
 
Marcin Szczerbiński (University College Cork, Irlandia)
 
Malwina Szpitalak (Uniwersytet Jagielloński)
 
Aleksandra Tokarz (Uniwersytet Jagielloński)
 
Joanna Trzópek (Uniwersytet Jagielloński)
 
Stanisława Tucholska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 
Dorota Turska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
Zenon Uchnast (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 
Czesław Walesa (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 
Ludwika Wojciechowska (Uniwersytet Warszawski)
 
Wanda Zagórska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Lista recenzentów „Psychologii Rozwojowej” w roku 2014:

Eleonora Bielawska-Batorowicz (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 
Agnieszka Bieńkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 
Jan Cieciuch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 
Lidia Cierpiałkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
 
Jadwiga Cieszyńska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska)
 
Maria Czerwińska-Jasiewicz (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
Dorota Czyżowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska)
 
Elżbieta Dryll (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
Henryk Gasiul (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 
Magdalena Grabowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 
Milena Gracka-Tomaszewska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
Michał Grygielski (Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz, Polska)
 
Maciej Haman (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
Grzegorz Iniewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska)
 
Iwona Janicka (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 
Kamila Jankowiak-Siuda (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)
 
Dorota Jasiecka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska)
 
Barbara Kaja (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)
 
Grażyna Kmita (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
Grażyna Krasowicz-Kupis (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
 
Beata Krzywosz-Rynkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 
Dorota Kubicka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska)
 
Bogusława Lachowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
 
Maria Lewicka (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
Hanna Liberska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)
 
Władysław Łosiak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska)
 
Piotr Majewicz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska)
 
Tomasz Maruszewski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)
 
Agnieszka Mikołajczuk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
Stanisław Milewski (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 
Iwona Niewiadomska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
 
Marian Olejnik (Akademia Ignatianum, Kraków, Polska)
 
Anna Oleszkowicz (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
 
Piotr Oleś (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
 
Henryk Olszewski (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 
Andrzej Pankalla (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
 
Wioletta Radziwiłłowicz (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 
Jarosław Rola (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 
Alicja Senejko (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
 
Stanisława Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
 
Małgorzata Stępień-Nycz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska)
 
Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
 
Aleksandra Tokarz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska)
 
Dorota Turska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
 
Janina Uszyńska-Jarmoc (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska)
 
Ludwika Wojciechowska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
Ludmiła Zając-Lamparska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)
 
Wanda Zagórska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 
Ewa Zasępa (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)

Lista recenzentów „Psychologii Rozwojowej” w roku 2013:

dr Katarzyna Adamczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska)
 
dr Anita Bajcar (Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, Polska)
 
dr Dorota Bednarek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)
 
prof. dr hab. Maria Beisert (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
 
dr hab. prof. nadzw. UŁ  Eleonora Bielawska-Batorowicz (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 
dr Agnieszka Bieńkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 
dr hab. prof. UWr Danuta Borecka-Biernat (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
 
dr hab. prof. UMCS Aneta Borkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
 
prof. dr hab. Paweł Boski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)
 
dr hab.  Jan Cieciuch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 
prof. dr hab.  Lidia Cierpiałkowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
 
doc. dr Alina Czapiga (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
 
dr hab. prof. UW  Ewa Czerniawska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
prof. UW, dr hab.  Maria Czerwińska-Jasiewicz (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
dr hab.  Ewa Domagała-Zyśk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
 
dr Anna Döring (Royal Holloway, University of London, Londyn, Wielka Brytania)
 
prof. UW, dr hab.  Elżbieta Dryll (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
prof. UAM dr hab. Stefan Frydrychowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
 
dr hab., prof. UKSW Henryk Gasiul (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 
dr Alicja Głębocka (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska)
 
prof. dr hab.  Andrzej Gołąb (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa, Polska)
 
dr Ewa Gurba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska)
 
dr hab. Maciej Haman (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
dr hab., prof. UŁ Iwona Janicka (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 
prof. dr hab. Krzysztof Jodzio (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 
prof. dr hab. Barbara Kaja (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)
 
prof. dr hab. Yurij Karandashev (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona, Legnica, Polska)
 
dr Maria Kliś (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska)
 
dr hab., prof. KUL Dorota Kornas-Biela (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
 
prof. dr hab. Małgorzata Kościelska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)
 
dr Izabela Krejtz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)
 
dr hab., prof. UMCS Grażyna Kwiatkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
 
dr hab. prof. UW Maria Ledzińska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
prof. dr hab. Wiesława Limont (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
 
dr hab., prof. UG Małgorzata Lipowska (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 
dr hab. Anna Manek (Politechnika Lubelska, Lublin, Polska)
 
ks. prof. dr hab. Józef Makselon (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Polska)
 
prof. dr hab. Tomasz Maruszewski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)
 
prof. dr hab. Anna Matczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 
Dyan McKinley (University of Sheffield, Wielka Brytania)
 
prof. dr hab. Jolanta Miluska (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)
 
Dr hab. prof. KUL Iwona Niewiadomska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
 
dr hab. prof. UWr Anna Oleszkowicz (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
 
Marian Olejnik
 
prof. dr hab. Roman Ossowski (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz, Polska)
 
prof. dr hab. Paweł Ostaszewski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)
 
dr hab.prof. UG Beata Pastwa-Wojciechowska (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 
prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska)
 
dr n. med. Maciej Pilecki (Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków, Polska)
 
prof. dr hab. Ewa Pisula (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
prof. dr hab. Wojciech Pisula (Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska)
 
dr hab. prof. UŁ.Grażyna Poraj (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 
dr hab. Adam Putko (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
 
dr hab. prof. UR. Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)
 
dr hab.  Wioletta Radziwiłłowicz (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 
dr hab. Elżbieta Rydz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
 
dr hab. Alicja Senejko (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Wrocław, Polska)
 
prof. dr hab. Helena Sęk (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, Wrocław, Polska)
 
dr hab. prof. UJ Ryszard Stach (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska)
 
prof. dr hab. Stanisława Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
 
dr hab. prof. UWr. Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
 
dr Marcin Szczerbiński (University College Cork, Irlandia)
 
Dorota Szczygieł (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)
 
Jacek Śliwak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
 
Barbara Tryjarska
 
Stanisława Tucholska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 
Dorota Turska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
 
Andrzej Twardowski
 
Zenon Uchnast (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
 
Janina Uszyńska-Jarmoc (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska)
 
Barbara Winczura (Uniwersytet  Wrocławski, Wrocław, Polska)
 
Ludwika Wojciechowska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
Wanda Zagórska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 
Ludmiła Zając-Lamparska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)
 
Ewa Zasępa (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)