FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2020 Następne

Data wydania: 03.2021

Opis

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1 z dnia 7.06.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Sprawozdania i recenzje

Maria Kielar-Turska

Psychologia Rozwojowa, Tom 25, Numer 4, 2020, s. 113 - 116

https://doi.org/10.4467/20843879PR.20.031.13924
Czytaj więcej Następne