FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2014 Następne

Data wydania: 11.03.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor zeszytu Dorota Czyżowska

Zawartość numeru

Natalia Gawron, Katarzyna Jednoróg, Katarzyna Maria Bogdanowicz, Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis

Psychologia Rozwojowa, Tom 19, Numer 4, 2014, s. 15 - 30

https://doi.org/10.4467/20843879PR.14.022.2961
Czytaj więcej Następne

Sprawozdania i recenzje

Maria Kielar-Turska

Psychologia Rozwojowa, Tom 19, Numer 4, 2014, s. 101 - 111

Czytaj więcej Następne

Magdalena Kosno

Psychologia Rozwojowa, Tom 19, Numer 4, 2014, s. 113 - 115

Czytaj więcej Następne