FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2018 Następne

Data wydania: 18.12.2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor zeszytu Dorota Kubicka

Zawartość numeru

Kamila Madeja-Bień, Małgorzata Gamian-Wilk, Małgorzata Lewandowska, Domnika Waszniewska

Psychologia Rozwojowa, Tom 23, Numer 3, 2018, s. 9 - 20

https://doi.org/10.4467/20843879PR.18.013.9354
Czytaj więcej Następne

Grzegorz Nowak, Krystyna Pawlas, Sylwia Duda, Aleksandra Kulik, Damian Nowak

Psychologia Rozwojowa, Tom 23, Numer 3, 2018, s. 83 - 95

https://doi.org/10.4467/20843879PR.18.018.9359
Czytaj więcej Następne

Recenzje i sprawozdania

Iwona Sikorska, Barbara Sikora-Wachowicz, Marta Białecka-Pikul

Psychologia Rozwojowa, Tom 23, Numer 3, 2018, s. 99 - 105

Czytaj więcej Następne