FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2020 Następne

Data wydania: 23.12.2020

Opis

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1 z dnia 7.06.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru