FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2021 Następne

Data wydania: 2021

Opis

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1 z dnia 7.06.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Maria Kielar-Turska

Sekretarz redakcji Beata Winnicka

Redaktor zeszytu Dorota Kubicka

Zawartość numeru