FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zespół redakcyjny

Członkowie Zespołu Redakcyjnego

Redaktor naukowy
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska


Sekretarz Redakcji
Małgorzata Płoszaj


Komitet redakcyjny
dr hab. Dorota Czyżowska
dr hab. Joanna Kossewska
dr hab. Dorota Kubicka
dr Małgorzata Stępień-Nycz
 
Redaktor statystyczny
dr hab. Jerzy Marzec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 

Funkcję redaktorów tematycznych pełnią członkowie Komitetu Redakcyjnego.
 
 
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków