FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2022 Następne

Data wydania: 2022

Opis

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr RCN/SN/0063/2021/1 z dnia 19.12.2022, z pomocy przyznanej w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Maria Kielar-Turska

Redaktorki zeszytu Joanna Kossewska, Wioletta Radziwiłłowicz

Zawartość numeru

Anna Sumiła, Łukasz Szostakiewicz, Marta Bogotko, Małgorzata Pawłowicz

Psychologia Rozwojowa, Tom 27, Numer 2, 2022, s. 27 - 41

https://doi.org/10.4467/20843879PR.22.009.17466
Czytaj więcej Następne