FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 27, Numer 3

Rodzina w obliczu stresu i kryzysu – perspektywa rozwojowa

2022 Następne

Data wydania: 2023

Opis

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr RCN/SN/0063/2021/1 z dnia 19.12.2022, z pomocy przyznanej w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Maria Kielar-Turska

Redaktorzy zeszytu Dorota Czyżowska Konrad Piotrowski Dorota Szczygieł

Zawartość numeru

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Konrad Piotrowski, Michalina Dzielińska, Katarzyna Sanna, Dorota Szczygieł

Psychologia Rozwojowa, Tom 27, Numer 3, 2022, s. 9 - 23

https://doi.org/10.4467/20843879PR.22.015.17676
Czytaj więcej Następne

Artykuły empiryczne

Joanna Siudem-Kuna, Anna Cierpka

Psychologia Rozwojowa, Tom 27, Numer 3, 2022, s. 51 - 71

https://doi.org/10.4467/20843879PR.22.018.17679
Czytaj więcej Następne

Bożena Gulla, Kinga Tucholska, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek

Psychologia Rozwojowa, Tom 27, Numer 3, 2022, s. 85 - 99

https://doi.org/10.4467/20843879PR.22.020.17681
Czytaj więcej Następne