FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2020 Następne

Data wydania: 03.2020

Opis

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1 z dnia 7.06.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Włodzisław Duch

Psychologia Rozwojowa, Tom 25, Numer 1, 2020, s. 9 - 27

https://doi.org/10.4467/20843879PR.20.001.11998
Czytaj więcej Następne

Adam Putko, Agnieszka Michałowska, Agata Złotogórska-Suwińska

Psychologia Rozwojowa, Tom 25, Numer 1, 2020, s. 49 - 67

https://doi.org/10.4467/20843879PR.20.003.12000
Czytaj więcej Następne