FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rada redakcyjna

Członkowie Rady redakcyjnej

Michael D. Berzonsky (State University of New York (SUNY) at Cortland, USA)
 
Marta Bogdanowicz (Uniwersytet SWPS w Sopocie, Polska)
 
Barbara Bokus (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
Jerzy Brzeziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 
Maria Czerwińska-Jasiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 
Barbara Harwas-Napierała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 
Maria Jagodzińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
Maria Ledzińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
Hanna Liberska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
 
Georg Lind (University of Konstanz, Niemcy)
 
Francisco Pons (University of Oslo, Norwegia)
 
Miloň Potmĕšil (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)
 
Maria Straś-Romanowska (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska)
 
Marcin Szczerbiński (University College Cork, Irlandia)
 
Małgorzata Toeplitz-Winiewska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
Janusz Trempała (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
 
Czesław Walesa (em.) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 
Magdalena Wojcieszak (Amsterdam School of Communication Research  (ASCoR), University of Amsterdam, Niderlandy)