FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2022 Następne

Data wydania: 13.12.2022

Opis

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr RCN/SN/0063/2021/1 z dnia 19.12.2022, z pomocy przyznanej w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Maria Kielar-Turska

Redakcja zeszytu Ludmiła Zając-Lamparska, Małgorzata Stępień-Nycz

Zawartość numeru

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Agnieszka Franczok-Kuczmowska

Psychologia Rozwojowa, Tom 27, Numer 1, 2022, s. 9 - 26

https://doi.org/10.4467/20843879PR.22.001.16676
Czytaj więcej Następne

Artykuły empiryczne

Ifunanya Chukwueke, Mary Basil Nwoke, John Eze

Psychologia Rozwojowa, Tom 27, Numer 1, 2022, s. 29 - 37

https://doi.org/10.4467/20843879PR.22.002.16677
Czytaj więcej Następne