FAQ

Studia Historiae Scientiarum

Studia Historiae Scientiarum

Opis

Czasopismo publikuje teksty naukowe, nieopublikowane wcześniej w wersji elektronicznej ani drukowanej (wyjątek stanowią przekłady i przedruki wybitnych tekstów), z następującego zakresu tematycznego:

  • ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.);
  • historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych);
  • historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki;
  • warsztatu historyka nauki i nauczania historii nauki.


Czasopismo szczególną wagę przywiązuje do tematyki:

  • wkładu Polaków do nauki;
  • wzajemnych oddziaływań nauki polskiej i nauki zagranicznej;
  • współpracy międzynarodowej w zakresie historii nauki;
  • „Otwartej Nauki” w dziedzinie historii nauki (włącznie z problematyką bibliotek cyfrowych), w aspekcie zarówno międzynarodowym, jak i krajowym;
  • krytycznej refleksji bibliometrycznej w dziedzinie historii nauki i historii nauk szczegółowych

ISSN: 2451-3202

eISSN: 2543-702X

Punkty MNiSW: 100

UIC ID: 200176

DOI: 10.4467/2543702XSHS

Redakcja

Redaktor naczelny & sekretarz redakcji:

Prof. dr hab. Michał Kokowski

Zastępca redaktora naczelnego:

Dr hab., prof. UR Stanisław Domoradzki

Redaktor statystyczny:

Dr Alicja Rafalska-Łasocha

Redaktorzy pomocniczy:

Dr Wioletta Miśkiewicz,

Dr Jan Surman,

Prof., PhD Roman Sznajder

Redaktor językowy (jęz. polski):

Mgr Edyta Podolska-Frej

Redaktor językowy (jęz. angielski):

Mgr Filip Klepacki

Afiliacja

Polska Akademia Umiejętności

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

22 (2023)

Data wydania: 05.10.2023

Redaktor naczelny: Michał Kokowski

Zawartość numeru