FAQ

Studia Historiae Scientiarum

System antyplagiatowy

Kontrola antyplagiatowa

Od tomu 18 (2019), aby sprawdzić oryginalność artykułów zgłaszanych do opublikowania w czasopiśmie Studia Historiae Scientiarum, czasopismo to korzysta z serwisu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.
 
logotyp iThenticate / Crossref Similarity Check