FAQ

Studia Historiae Scientiarum

2015 Następne

Data wydania: 27.06.2016

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magdalena Sztandara

Zawartość numeru

Komunikaty

Piotr Flin, Elena Panko

Studia Historiae Scientiarum, XIV (2015), 2015, s. 269 - 272

https://doi.org/10.4467/23921749PKHN_PAU.16.010.5266
Czytaj więcej Następne

Informacje i sprawozdania konferencyjne

Alicja Rafalska-Łasocha

Studia Historiae Scientiarum, XIV (2015), 2015, s. 335 - 345

https://doi.org/10.4467/23921749PKHN_PAU.16.016.5272
Czytaj więcej Następne

Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU

Michał Kokowski

Studia Historiae Scientiarum, XIV (2015), 2015, s. 357 - 361

https://doi.org/10.4467/23921749PKHN_PAU.16.018.5274
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Leonhard Euler, complete works, correspondence, editing policy, Akademia Umiejętności, Polska Akademia Umiejętności, czescy uczeni, Towarzystwo Naukowe Krakowskie, Królewskie Czeskie Towarzystwo Naukowe, Czeska Akademia Umiejętności, Uniwersytet we Fryburgu, Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych, industrializacja, nauki stosowane, przemysł, kwas azotowy, kondensatory, wyładowania elektryczne, saletra, synteza azotu z tlenem, „republika chrześcijańska”, katolicka nauka społeczna, spółka akcyjna, fabryka, patenty, Towarzystwo Kwasu Azotowego, Szwajcarska Fabryka Kondensatorów, Towarzystwo Generalne Kondensatorów Elektrycznych, Wincenty Lutosławski, Stefan Mierzwa, Roman Dyboski, Fundacja Kościuszkowska, nauka polska, współpraca polsko-amerykańska, Politechnika Krakowska, Instytut Matematyki PK, historia matematyki, naukometria, bibliometria, informetria, metodologia naukometrii, nadużycia metod naukometrycznych, naukoznawstwo, polityka naukowa, polskie i międzynarodowe standardy naukometrii, naukometria, bibliometria, informetria, metodologia naukometrii, nadużycia metod naukometrycznych, naukoznawstwo, polityka naukowa, polskie i międzynarodowe standardy naukometrii, bibliografia, naukometria, bibliometria, informetria, metodologia naukometrii, nadużycia metod naukometrycznych, naukoznawstwo, polityka naukowa, polskie i międzynarodowe standardy naukometrii, stopnie naukowe, hierarchia stopni: student, kandydat nauk uniwersytetu, magister, doktor nauk, Jan Czochralski, analiza dokumentów, biografia, Jan Czochralski, analiza dokumentów, biografistyka, epistemologia historyczna, historia nauki, systemy eksperymentalne, polityka naukowa, interdyscyplinarność, Hans-Jörg Rheinberger, epistemologia historyczna, przekładoznawstwo, uogólniona zasada korespondencji, kumulatywizm, skrajny antykumulatywizm, dialektyczny kumulatywizm, hipotetyczno‑ dedukcyjna metoda myślenia korespondencyjnego, metodologia Kopernika, Karol Olszewski, kriogenika, historia nauki, History of science; history of science in the Habsburg Monarchy; cooperation in the history of science; national and international history of science; formation of scientific terminology, prof. dr Katalin Éva Vámos, historia nauki i techniki, Węgierskie Muzeum Nauki, Techniki i Transportu w Budapeszcie (MTESZ), in memoriam ; Prof. dr. Katalin Éva Vámos, history of science and technology, the Hungarian Museum of Science, Technology and Transport in Budapest (MTESZ), In memoriam