FAQ

Studia Historiae Scientiarum

Recenzenci

Podziękowania

Komitet Redakcyjny czasopisma składa serdeczne podziękowania wszystkim poniżej wymienionym Recenzentom za poświęcenie swojego czasu na dokonanie oceny prac przeznaczonych do publikacji w naszym roczniku.

Recenzenci tomu 22 (2023)

Prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki, Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny; Katedra Chemii Nieorganicznej (Gdańsk, Polska)
 
Dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN, IHN PAN (Warszawa, Polska)
 
Prof. Dr Mateus Domingues Da Silva, O.P., Dominican Institute for Oriental Studies (Kair, Egipt)
 
Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. URz, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów, Polska)
 
Prof. Roman Duda, (emer.) Instytut Matematyczny UWr, (Wrocław, Polska)
 
Prof. dr hab. Ludwik Frey, (emer.) Instytut Botaniki PAN (Kraków, Polska)
 
Associate Professor Boldizsár Gábor, PhD, National University of Public Service-Ludovika (Budapeszt, Węgry)
 
Prof. dr Aliiev Igramotdin, Department of Metal, Donbass State Engineering Academy (Kramatorsk, Ukraine)
 
Dr hab. Jaromir Jeszke, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzynarodowej, UAM (Kalisz, Polska)
 
Prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller, Zakład Antropologii Społecznej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
 
Prof. Jari Kaukua, PhD, University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy (Jyväskylä, Finlandia)
 
Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki PAN (Warszawa-Kraków, Polska)
 
Prof. dr hab. Andrzej Bogusław Legocki, Polska Akademia Nauk (Warszawa, Polska)
 
Dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL, Katedra Metodologii Nauk, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Polska)
 
Prof. Fulvio Mazzocchi, PhD, CNR, Institute for Complex Systems (Rzym, Włochy)
 
Dr Wioletta Miśkiewicz, Centre national de la recherche scientifique (Paryż, Francja), Archiwum Henri Poincaré (Nancy, Francja)
 
Dr hab. Andrzej W. Nowak, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny (Poznań, Polska)
 
Dr Zdzisław Pogoda, prof. UJ, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński
 
dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Katowice, Polska)
 
Dr hab. Małgorzata Rygielska, prof. UŚ, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski (Katowice, Polska)
 
Dr hab. Tomasz Rzepiński, prof. UAM, Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, Polska)
 
Prof. dr. Savchuk Varfolomei Stepanovich, Department of Quantum Macrophysics, Faculty of Physics, Electronics and Computer Systems, Dnipropetrovsk National University (Dnipropetrovsk, Ukraina)
 
Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Humanistyczny; Instytut Historii (Częstochowa, Polska)
 
Dr hab. Kazimierz Stróż, emer. Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach (Katowice, Polska)
 
Dr Luca Tambolo, Department of Philosophy, Languages, and Literatures, University of Trieste (Trieste, Włochy)
 
Dr hab. Monika Walczak, prof. KUL prof. KUL, Katedra Metodologii Nauk, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Polska)
 
Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD, Katedra Filozofii, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Częstochowa, Polska)
 
Dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych; Instytut Socjologii (Toruń, Polska)
 
Prof. dr hab. Alicja Zemanek, emer. UJ (Kraków, Polska)

Recenzenci tomu 21 (2022)

Prof. Mitchell Ash, PhD, University of Vienna (Wiedeń, Austria)
 
Prof. Kenneth, Bertrams, PhD, Université Libre de Bruxelles (Bruksela, Belgia)
 
Dr hab. Gabriela Besler, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Katowice, Polska)
 
Ioana Cîrstocea, PhD, HDR, CNRS, Centre européen de sociologie et science politique (Paryż, Francja)
 
Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. URz, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów, Polska)
 
Dr. Maksym Dudka, Institute for Condensed Matter Physics, National Academy of Sciences of Ukraine (L’viv, Ukraina)
 
Prof. dr hab. Jerzy Dzik, emeryt w Instytucie Paleobiologii PAN i na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, Polska)
 
Prof. Lukáš Fasora, PhD, Masaryk University, Department of History (Brno, Czechy)
 
Danielle M.E. Fauque, PhD, Lab. EST (Etudes sur les sciences et les techniques), GHDSO (groupe d’histoire et de diffusion d’Orsay), Université Paris-Saclay (Paryż, Francja)
 
Dr. habil. Johannes Feichtinger, Institute of Culture Studies and Theatre History, Austrian Academy of Sciences (Wiedeń, Austria)
 
Susanne Grunwald, PhD, Institute of Classics, Johannes Guttenberg-University Mainz (Moguncja, Niemcy)
 
Dr hab. Marta Kijewska-Trembecka, prof. UJ, Katedra Studiów Kanadyjskich, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
 
Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki PAN (Warszawa-Kraków, Polska)
 
Prof. dr hab. Michał Kopczyński, Wydział Historii UW (Warszawa, Polska)
 
Marcin Krasnodębski, PhD, Instytut Historii Nauki PAN (Warszawa, Polska)
 
Prof. Valter Lang, PhD, University of Tartu, Institute of History and Archaeology (Tartu, Estonia)
 
Dr hab. Jens Lemanski, Fern Universität (Hagen, Niemcy)
 
Dr Liliana Lewandowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu (Toruń, Polska)
 
Prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. em. (Poznań, Polska)
 
Prof. dr hab. Halina Lichocka, Instytut de Republica (Warszawa, Polska)
 
Alla Litvinko, D.Sc, G.M.Dobrov Institute for Scientific and Technological Potential and Science History Studies, National Academy of Sciences of Ukraine (L’viv, Ukraina)
 
Prof. dr hab. Jerzy Maroń, Zakład Historii Wojskowości, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Polska)
 
Dr hab. Jolanta Migdał, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, Polska)
 
Dr Łukasz Mścisławski, Wydział Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (Wrocław, Polska)
 
Prof. zw. dr hab. Roman Murawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań, Polska)
 
Dr. hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN, Instytut Historii Nauki PAN (Warszawa, Polska)
 
Dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, Katedra Studiów Kanadyjskich (Kraków, Polska)
 
Prof. dr. Roman Plyatsko, Institute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine (L’viv, Ukraina)
 
Dr hab. Paweł Polak, prof. UJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny (Kraków, Polska)
 
Prof. dr hab. Anna Reczyńska, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Kraków, Polska)
 
Prof. Dr. Christian Reiß, Professur für Wissenschaftsgeschichte, Universität Regensburg (Ratyzbona, Niemcy)
 
Prof. dr hab. Artur Rejter, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Językoznawstwa (Katowice, Polska)
 
dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Katowice, Polska)
 
Dr. Martin Rohde, Historický ústav AV ČR, v. v. i. (Praga, Czechy)
 
Varfolomey Savchyk, D.Sc. Oles Honchar Dnipro National University (Dnipro, Ukraina)
 
Dr. Alexander v. Schwerin, Max Planck Institute for the History of Science (Berlin, Niemcy)
 
Iurie Stamati, Ph.D., University of Quebec at Rimouski / Université du Québec à Rimouski (Rimouski, Kanada)
 
Dr. Jan Surman, Masaryk Institute and Archive of the Czech Academy of Sciences (Praga, Czechy)
 
Dr. Svetlana Ulyanova, Institute of the Humanities, St. Petersburg Polytechnic University (Petersburg, Federacja Rosyjska)
 
Dr Michał Wagner, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska)
 
Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD, Katedra Filozofii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Częstochowa, Polska)
 
Nataliia Zakharchuk, PhD, Department of Educational Administration, College of Education, University of Saskatchewan (Saskatoon, Kanada)
 

Ponadto jeden zagraniczny Recenzent pozostał anonimowy (nie wyraził bowiem zainteresowania ujawnieniem swoich danych osobowych).

Recenzenci tomu 20 (2021)

Prof. Lloyd Ackert, Ph.D., Department of History & Politics, Drexel University (Philadelphia, PA, USA)

Dr Agnes J. Arnold-Forster; BA (Hons), MSc, PhD; EBI Early Career Fellow, Department of History (Historical Studies); University of Bristol (Bristol, Wielka Brytania)

Prof. Melinda Baldwin, PhD, Department of History, University of Maryland (College Park, MD, USA)

Prof. dr hab. Adam Boratyński, Instytut Dendrologii PAN (Kórnik, Polska)

Dr. des. Friedrich Cain, Faculty Center for Transdisciplinary Historical and Cultural Studies, Faculty of Historical and Cultural Studies, University of Vienna (Wiedeń, Austria)

Prof. dr hab. Andrzej Chlebicki, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN (Kraków, Polska)

Prof. John Connelly, PhD, Department of History, Univeristy of California (Berkeley, CA, USA)

Dr hab. Cezary W. Domański, prof. UMCS, Katedra Psychologii Emocji i Osobowości, Instytut Psychologii, Wydział Peadagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, Polska)

Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR, Instytut Historii, Wydział Historii, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów, Polska)

Dr hab. Maciej Eder, Instytut Języka Polskiego PAN (Kraków, Polska)

Dr Mikołaj Getka-Kenig, Instytut Historii Nauki PAN (Warszawa, Polska)

Prof. Steven E. Gump, PhD, Associate Director of Fellowship Advising, Office of International Programs, Princeton University (Princeton, NJ, USA)

Dr Igor Hyrycz, The National Academy of Sciences of Ukraine, Department of History, Philosophy and Law, M.S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies (Kijów, Ukraina)

Dr Maciej Jasiński, Instytut Historii Nauki PAN (Warszawa, Polska)

Dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Kraków, Polska)

Prof. Dr. Rupert Klieber Professor of Church History, Department of Historical Theology, University of Vienna (Wiedeń, Austria)

Illia Klochkov, DSc., Scientific Secretary of E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine (Kijów, Ukraina)

Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki PAN (Kraków-Warszawa, Polska)

Assist. Prof. Piotr H. Kosicki, PhD, Department of History, University of Maryland (College Park, MD, USA)

Prof. dr hab. Jerzy Kreiner, Komisja Historii Nauki PAU (Kraków, Polska)

Dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL, Katedra Literatury Oświecenia, Romantyzmu i Krytyki Artystycznej, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Polska)

Prof. Dr. Bernhard Maier, Abteilung für Religionswissenschaft, Philosophische Fakultät, Eberhard Karls Universität Tübingen (Tybinga, Niemcy)

Prof. dr hab. Witalij Masnenko, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy (Czerkasy, Ukraina)

Prof. dr hab. Roman Murawski, em. prof., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań, Polska)

Assoc.Prof. Norwina Mohd Nawawi, PhD, Department of Architecture, Kulliyyah of Architecture and Environmental Design, International Islamic University Malaysia (Kuala Lumpur, Malezja)

Dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

Prof. Dr. William O’Reilly, Faculty of History, University of Cambridge (Cambridge, Wielka Brytania)

Prof. dr. Hermann J. Paul, Professor of the History of the Humanities, Algemene Geschiedenis, Institute for History, Faculty of Humanities, Leiden University (Leiden, Holandia)

Assoc. Prof. Denise Phillips, PhD, Department of History, University of Tennessee, (Knoxville, TN, USA)

Prof. Bożena Płonka-Syroka, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (Wrocław, Polska)

Dr hab. Paweł Polak, prof. UJPII, Katedra Historii i Filozofii Nauki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jana Pawła II (Kraków, Polska)

Dr hab. Marek Rembierz, pof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Katowice, Polska)

Dr hab. Jacek Rodzeń, prof. UJK, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Kielce, Polska)

Assoc. Prof. Robin Scheffler, PhD, Program in Science, Technology, and Society, Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, USA )

Dr. Laurens Schlicht, Universität des Saarlandes (Saarbrücken, Niemcy)

Assoc. Prof. Dr. Galina Ivanovna Sinkevich, St. Petersburg University of Architecture and Civil Engineering (Petersburg, Federacja Rosyjska)

Assoc. Prof. Geert J. Somsen, PhD, Department of History; Science and Technology Studies Program, Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht University (Maastricht, Holandia)

Margaret Stawiska-Friedland, PhD, Americam Mathematical Society / Mathematical reviews (Ann Arbor, MI, USA)

Dr hab. Maria Stinia, prof. UJ, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

Prof. Dr. Vladimir Pavlovich Vizgin, Department for the History of Physics, S.I. Vavilov Institute of the History of Natural Science and Technology, Russian Academy of Sciences (Moskwa, Federacja Rosyjska)

Dr. Habil. Izabela Wagner, Collegium Civitas (Warsaw, Polska); Université de Strasbourg (Strasbourg, Francja)

Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk, Katedra Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski (Warszawa, Polska)

Prof. Dr. hab. Volker Wissemann, Institute für Allgemein Botanik und Pflanzenphysiologie, Justus Liebig Universität Giessen (Giessen, Niemcy)

Prof. dr hab. Józef Wołczański, Katedra Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Historii, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Jana Pawła II (Kraków, Polska)

Dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN, Instutut Historii Nauki PAN (Warsaw, Poland), Muzeum UJ Collegium Maius (Kraków, Polska)

Prof. dr hab. Alicja Zemanek, emer. prof. Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Poland)

Prof. dr. Paul Ziche, Utrecht University (Utrecht, Holandia)


Dwóch innych polskich Recenzentów nie wyraziło zgody na ujawnienie danych osobowych.

Recenzenci tomu 19 (2020)

Prof. dr Jacek Bochnak, Mathematics Department, Vrije Universiteit (Amsterdam, Holandia)
 
Dr Danuta Ciesielska, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (Warszawa, Polska)
 
Dr prof. UJ Krzysztof Ciesielski, Instytut Matematyki UJ (Kraków, Polska)
 
Dr hab. prof. URz Stanisław Domoradzki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów, Polska)
 
Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu (Poznań, Polska)
 
Prof. dr hab. Roman Duda, (profesor emerytowany) Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Polska)
 
Prof. Dr. Peter Enders, Technical University of Applied Sciences Wildau (Wildau, Niemcy) / Kazakh National Pedaogical Abai University (Almaty, Kazahstan)
 
Prof. dr hab. Piotr Hübner, (profesor emerytowany), Instytut Socjologii UMK (Toruń, Polska)
 
Dr hab. prof. US Jörg Hackmann, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński (Szczecin, Polska)
 
Prof. PhD Marja Jalava, School of History, Culture and Arts Studies, University of Turku (Turku, Finlandia)
 
Prof. dr hab. Piotr Köhler, Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czeppego, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
 
Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (Warszawa, Polska)
 
Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, em. prac., Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Kraków, Polska)
 
Dr Marta Kornafel, Katedra Matematyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kraków, Polska)
 
Dr hab. prof. PAN Krzysztof Maślanka, Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, Polska)
 
Dr Krzysztof Przegiętka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki (Toruń, Polska)
 
Dr. hab. prof. UJ Tomasz Pudłocki, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, Polska)
 
Dr hab. prof. UŚ Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (Cieszyn, Polska)
 
Prof. dr hab. Zenon E. Roskal, Katedra Filozofii Przyrody Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Polska)
 
Dr Łukasz Sommer, Department of Hungarian Studies (Finnish studies section), University of Warsaw, (Warszawa, Polska)
 
Dr Maciej Sumowski, Instytut Historii i Archiwistyki UMK (Toruń, Polska)
 
Dr Jan Surman, Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities, National Research University Higher School of Economics, Moskwa, Rosja
 
Dr hab. Edward Tutaj, Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Instytut Matematyki, Zakład Historii Matematyki (Kraków, Polska)
 
Dr hab. prof. URz Marcin Wołoszyn, Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO), (Lipsk, Niemcy) / Universytet Rzeszowski (Rzeszów, Polska)
 
Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, Emeritus Professor, Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski (Warszawa, Polska)
 
Dr Marzena Woźny, Muzeum Archeologiczne (Kraków, Polska)
 
Dr hab. Maciej Zdanek, Archiwum UJ (Kraków, Polska)
 
Prof. dr hab. Alicja Zemanek, Ogród Botaniczny UJ (Kraków, Polska)
 
Dr hab. Przemysław Żukowski, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, Polska)

Recenzenci tomu 18 (2019)

Prof. PhD Frederick Corney, William and Mary, Faculty of Arts and Sciences (Williamsburg, Virginia, USA)
 
Prof. Dr. Peter Enders, Technical University of Applied Sciences Wildau (Wildau, Niemcy), Kazakh National Pedagogical Abai University (Almaty, Kazahstan)
 
Prof. dr hab. Adam Gadomski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Bydgoszcz, Polska)
 
Prof. Dr. Guido Hausmann, Leibniz Institute for East and Southeast European Studies Regensburg, University of Regensburg (Regensburg, Niemcy)
 
Dr Christopher Hollings, Univeristy of Oxford, Mathematical Institute (Oxford, Wielka Brytania)
 
Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, em. prac., Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków, Polska)
 
Prof. dr Serghei Krikh, Institute of History, Omsk University (Omsk, Federacja Rosyjska)
 
Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (Warszawa, Polska)
 
Dr Rita Majkowska, Emeritus, Archiwum Nauki PAN i PAU (Kraków, Polska)
 
Dr hab. Kazimierz Orzechowski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, kierownik Gabinetu Historii Chemii (Wrocław, Polska)
 
Dr Krzysztof Przegiętka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki (Toruń, Polska)
 
Prof. PhD Józef Przytycki, Department of mathematics, Columbian College of Arts and Sciences (Waszyngton,  USA)
 
Dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (Cieszyn, Polska)
 
Prof. Dr Volker Remmert, Bergische Universität Wuppertal, IZWT (Wuppertal, Niemcy)
 
Dr Aurika Ričkienė, The Nature Research Centre in Vilnius (Wilno, Litwa)
 
Prof. dr hab. Zenon E. Roskal, Katedra Filozofii Przyrody Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Polska)
 
Dr Audrius Skridaila, Vilnius University Botanic Garden (Wilno, Litwa)
 
Dr hab. Tomasz Skrzyński, Instytut Politologii, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Kraków, Polska)
 
Prof. dr hab. Józef Spałek, Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
 
Dr Jan Surman, Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities, National Research University Higher School of Economics (Moskwa, Rosja)
 
Prof. PhD Roman Sznajder, Department of Mathematics, Bowie State University (Bowie, MD, USA)
 
Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, Zakład Socjologii Medycyny, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum (Kraków, Polska)
 
Dr hab. Edward Tutaj, Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Instytut Matematyki, Zakład Historii Matematyki (Kraków, Polska)
 
Dr hab. prof. UHP Wiesław Wójcik, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Filozofii (Częstochowa, Polska)
 
Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, em. prof., Instytut Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska
 
Prof. dr hab. Leonid Zashkilnyak, Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of History, Department of Archaeology and Special Historical Studies (Lwów, Ukraina)
 
Prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler, Zakład Botaniki Ogólnej, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii UAM w Poznaniu (Poznań, Polska)
 
Dr hab. Jolanta Zuwała-Jagiełło, Zakład Biochemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UW (Warszawa, Polska)

Recenzenci tomu 17 (2018)

Dr hab. prof. UJ Piotr Biliński, Zakład Historii Kulturowej, Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
 
Prof. dr Peter Enders, Technical University of Applied Sciences Wildau (Wildau, Niemcy); Kazakh National Pedagogical Abai University (Almaty, Kazahstan)
 
Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (Warszawa, Polska)
 
Dr hab. prof. UKSW Joanna Komorowska, Katedra Literatury Greckiej i Bizantyjskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Warszawa, Polska)
 
Prof. dr hab. Zofia Kosturkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii; Zakład Krystalografii (Poznań, Polska)
 
Dr hab. prof. UP Henryka Kramarz, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Kraków, Polska)
 
Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, em. prof., Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków, Polska)
 
Dr Katharina Kreuder-Sonnen, Historisches Seminar, Philosophische Fakultät, Universität Siegen (Siegen, Niemcy)
 
Prof. dr hab. Anita Magowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (Poznań, Polska)
 
Prof. dr hab. Wiesław Makarewicz, em. prof., Gdański Uniwersytet Medyczny (Gdańsk, Polska)
 
Prof. dr hab. Oleksandr Mereżko, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych (Kraków, Polska)
 
Dr hab. prof. UR Przemysław Paczkowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Filozofii (Rzeszów, Polska)
 
Prof. PhD, HDR Raffaele Pisano, Lille University (Villeneuve d'Ascq, Francja)
 
Dr hab. Mirosława Podhajecka, Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej, Department of Translation Studies and Lexicography (Opole, Polska)
 
Prof. PhD Józef Przytycki, Department of Mathematics, Columbian College of Arts and Sciences (Waszygton, USA)
 
Dr. hab. Tomasz Pudłocki, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, Polska)
 
Dr hab. prof. UW Andrzej Redzik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Warszawa, Polska)
 
Dr Klaus Richter, University of Birmingham, Department of History, Birmingham Fellow and Senior Lecturer in Eastern European History (Birmingham, Wielka Brytania)
 
Dr hab. Tomasz Skrzyński, Instytut Politologii, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, Polska
 
Ass. Prof. Dr Geert Sommsen, Mastricht University (Maastricht, Holandia)
 
Prof. dr hab. Józef Spałek, Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
 
Dr. Katrin Steffen, Nordost-Institut (IKGN), University of Hamburg (Hamburg, Niemcy)
 
Prof. PhD Roman Sznajder, Department of Mathematics, Bowie State University (Bowie, MD, USA)
 
Dr inż. Piotr Szymczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – Wydział Elektryczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich (Szczecin, Polska)
 
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH (Kraków, Polska)
 
Dr hab. Zbigniew Tucholski, Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, Polska)
 
Prof. dr hab. Jan Woleński, em. prof., Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, Polska)
 
Dr Stefan L. Wolff, Deutsches Museum, Forschungsinstitut (Monachium, Niemcy)
 
Dr hab. prof. UHP Wiesław Wójcik, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Filozofii (Częstochowa, Polska)
 
Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, em. prof., Instytut Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, Polska)
 
Dr hab. Przemysław Żukowski, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, Polska)

Recenzenci tomu 16 (2017)

Prof. PhD Philip N. Cohen, University of Maryland (College Park, Maryland, USA)
 
PhD Marek Ďurčanský, Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy (Praga, Czechy)
 
Prof. dr hab. Andrzej Gaździcki, Instytut Paleobiologii PAN (Warszawa, Polska)
 
Prof. dr hab. Piotr Głowacki, Instytut Geofizyki PAN (Warszawa, Polska)
 
Prof. Dr. Guido Hausmann, Leibniz Institute for East and Southeast European Studies Regensburg, University of Regensburg (Regensburg, Niemcy)
 
Dr Stepan Ivanyk, Zakład Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski (Warszawa, Polska)
 
Prof. dr hab. Jacek Jania, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi (Sosnowiec, Polska)
 
Dr Paweł Jarnicki, Projekt Nauka. Fundacja na rzecz Promocji Nauki Polskiej (Wrocław, Polska)
 
Prof. PhD Evegenia Kalinova, Sofia University “St. Kliment Ohridski” – Historia Faculty (Sofia, Bulgaria)
 
Dr hab. prof. KUL Paweł Kawalec, Wydział Filozofii, Katedra Teorii Poznania (Lublin, Polska)
 
Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (Warszawa, Polska)
 
Prof. dr hab. Piotr Köhler, Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czeppego, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
 
Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, em. prac., Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków, Polska)
 
Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska, Nencki Institute of Experimental Biology, Department of Cell Biology (Warszawa, Polska)
 
Dr. Sarah Lemmen, Universität Bremen (Brema, Niemcy)
 
Assoc. Prof. PhD Ana Luleva, Institute of Ethnology and Folklore Studies, Bulgarian Academy of Sciences (Sofia, Bułgaria)
 
PhD Thomas Nemeth, Jordan Center for the Advanced Study of Russia, New York University (Nowy Jork, USA)
 
PhD Doubravka Olsakova, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky (Praga, Czechy)
 
PhD Jessica K. Polka, Accelerating Science and Publication in Biology (Boston, MA, USA)
 
Dr. hab. Tomasz Pudłocki, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, Polska)
 
PhD Moselio Schaechter, University of California (San Diego, USA)
 
Dr. Katrin Steffen, Nordost-Institut (IKGN), University of Hamburg (Hamburg, Niemcy)
 
Dr Jan Surman, Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities, National Research University Higher School of Economics (Moskwa, Federacja Rosyjska)
 
Prof. dr hab. Ewa Talik, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski (Chorzów, Polska)
 
Dr hab. prof. UP Radosław Tarkowski, Zakład Geologii, Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków, Polska)
 
Prof. PhD Paul Wouters, Centre for Science and Technology Studies, Leiden University (Leiden, Holandia)
 
Dr hab. prof. PAN Andrzej J. Wójcik, Instytut Historii Nauki L. i A. Birkenmajerów PAN (Warszawa, Polska)

Recenzenci tomu 15 (2016)

Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz, em. prac., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Kraków, Polska)

Prof. dr hab. Andrzej Banach, em. prac., Zakład Historii Oświaty i Kultury, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

Dr hab. Maria Magdalena Blombergowa, em. prac., Instytut Archeologii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki (Łódź, Polska)

Prof. dr hab. Wiesław Caban, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Kielce, Polska)

Dr hab. prof. UB Adam Dobroński, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku (Białystok, Polska)

Dr hab. prof. URz Stanisław Domoradzki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów, Polska)

Prof. dr hab. Roman Duda, em. prac., Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Polska)

Prof. dr hab. Julian Dybiec, em. prac., Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

Dr hab. prof. UJK Piotr Flin, em. prac., Instytut Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce, Polska)

Prof. dr hab. Ludwik Frey, em. prac., Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk (Kraków, Polska)

Prof. PhD Andreas Kleinert, em. prac, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Physik (Halle, Niemcy)

Prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (Warszawa, Polska)

Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, em. prac, Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków, Polska)

Dr Jan Mietelski, em. prac., Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, Polska)

Dr Magdalena Mularczyk, Ogród Botaniczny we Wrocławiu (Wrocław, Polska)

Dr Zdzisław Pogoda, Zakład Historii Matematyki, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

Prof. PhD Józef Przytycki, Department of mathematics, Columbian College of Arts and Sciences (Waszyngton, USA)

Dr hab. Jacek Rodzeń, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny (Kielce, Polska)

Prof. PhD Margaret Stawiska-Friedland, Mathematical Reviews / MathSciNet, American Mathematical Society (Ann Arbor, MI, USA)

Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik, em. prac., Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, Polska)

Recenzenci tomu 14 (2015)

Prof. dr hab. Andrzej Banach (retired worker / emer. prac., Zakład Historii Oświaty i Kultury, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland / Polska);

Prof. dr hab. Roman Duda (retired worker / emer. prac., Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski; Wrocław, Poland / Polska);

Dr hab. prof. URz Stanisław Domoradzki (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego; Rzeszów, Poland / Polska);

Prof. dr hab. Julian Dybiec (retired worker / emer. prac., Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland / Polska);

Prof. dr hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa, Poland / Polska);

Dr hab. Władysław Marek Kolasa (Instytut Nauk o Informacji, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Kraków, Poland / Polska);

Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner (retired worker / emer. prac., Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, Poland / Polska);

Dr hab. prof. UMCS Zbigniew Osiński (Zakład Informatologii, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Lublin, Poland / Polska);

Dr. hab. Tomasz Pudłocki (Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, Poland / Polska);

Dr Zdzisław Pogoda (Zakład Historii Matematyki, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland / Polska);

Prof. PhD Margaret Stawiska-Friedland (Mathematical Reviews / MathSciNet, American Mathematical Society; Ann Arbor, MI, USA);

Prof. PhD Roman Sznajder (Department of Mathematics, Bowie State University, Bowie, MD, USA);

Prof. dr hab. Henryk Żaliński (retired worker / emer. prac., Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny; Kraków, Poland / Polska).

Recenzenci tomu 13 (2014)

Prof. dr hab. Andrzej Banach (retired worker / emer. prac., Zakład Historii Oświaty i Kultury, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland / Polska);

Dr Maria Baster-Grząślewicz (retired worker / emer. prac., Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny; Kraków, Poland / Polska);

Dr Piotr Cybula (Zakład Prawa, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie; Kraków, Poland / Polska);

Prof. dr hab. Julian Dybiec (emer. prof., Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland / Polska);

Prof. dr hab. Stanisław Grodziski (retired worker / emer. prac., Katedra Historii Prawa Polskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland / Polska);

Dr hab. prof. PAN Krzysztof Maślanka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa, Poland / Polska);

Ks. dr hab. Janusz Mączka (Katedra Filozofii Przyrody, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II; Kraków, Poland / Polska);

Prof. dr hab. Tomasz Placek (Zakład Epistemologii, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland / Polska);

Dr hab. Paweł Polak (Katedra Filozofii Przyrody, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Poland / Polska);

Dr Jerzy Raciborski (Zakład Prawa, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie; Kraków, Poland / Polska);

Dr hab. inż. Lucyna Rajchel (Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza; Kraków, Poland / Polska);

Dr hab. Jacek Rodzeń (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny, Poland / Polska);

Prof. dr hab. Waldemar Soszka (retired worker / emer. prac., Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogicznego; Kraków, Poland / Polska);

Dr hab. prof. PAN Andrzej J. Wójcik (Instytut Historii Nauki L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa, Poland / Polska);

Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik (retired worker / emer. prac., Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk; Warszawa, Poland / Polska);

Prof. dr hab. Henryk Żaliński (retired worker / emer. prac., Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny; Kraków, Poland / Polska).

Recenzenci tomu 12 (2013) & 11 (2012)

Prof. dr hab. Julian Dybiec (retired worker / emer. prac., Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Poland / Polska);

Dr hab. prof. PAN Krzysztof Maślanka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa, Poland / Polska);

Prof. dr hab. Wojciech Narębski (retired worker / emer. prac., Muzeum Ziemi PAN; Warszawa, Poland / Polska);

Prof. dr hab. Karolina Targosz (retired worker / emer. prac., Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa – Kraków, Poland / Polska);

Prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner (retired worker / emer. prac., Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, Poland / Polska);

Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik (retired worker / emer. prac., Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk; Warszawa, Poland / Polska).

dr hab. Elżbieta Zenkteler, Zakład Botaniki Ogólnej, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Poland

Dr hab. Jolanta Zuwała-Jagiełło, Zakład Biochemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Poland