FAQ

Studia Historiae Scientiarum

2023 Następne

Data wydania: 05.10.2023

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Michał Kokowski Orcid

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU, rok 2022/2023, symetria, dyssymetria, graniczne grupy punktowe, symetria przyczyn i skutków, symetria pól fizycznych, symetria charakterystyczna zjawiska, symetria charakterystyczna ośrodka, Mikołaj Kopernik, 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, 150-lecie pierwszego publicznego posiedzenia Akademii Umiejętności w Krakowie, badania interdyscyplinarne, badania wielodyscyplinarne, marka reklamowa, Thomas Samuel Kuhn, Kuhnian research, Copernican revolution, Copernican studies, structure of scientific revolutions, hypothetico-deductive method of correspondence thinking, biography, autobiography, hypothetico-deductive method of Korespondenzdenken, critical analyses, content analysis, prejudices and barriers in scientific communities, Matthew effect in science, intellectual peripheries, intellectual centres, real and alleged centres, linguistic barriers, mental remnants of the cold war barriers, underdeveloped scientific communication, case study, methodology of historical sciences, incommensurability, (non)-factivity of knowledge, paradigm, presupposition, scientific change, radical meaning variance thesis, development of science, cognitive development, discontinuity, developmental cycles, paradigm, ideal of science, criticism, J.A. Euler, M. Poczobutt-Odlanicki, A.J. Lexell, comets, historia botaniki, nauki o roślinach, Polska, periodyzacja, okresy rozwoju, Polish science of the nineteenth century, anthropology, popularization of knowledge, race, racial theories, tribe, nation, ethnicity, the Lvov-Warsaw School, the University in Poznań, logic, philosophy, methodology, Mikhail Ziegler, Warsaw Polytechnic, metallurgical science, history of metallurgy, technical education, Fundusz Kultury Narodowej, Stanisław Michalski, Nauka Polska, król Stanisław August Poniatowski, nauka, Stanisław Staszic, Hugo Zapałowicz, Wilibald Besser, Feliks Berdau, flora, Babiogórski Park Narodowy, Karpaty, historia botaniki, Komisja Historii Matematyki przy Zarządzie Głównym PTM, Szkoły Historii Matematyki, matematycy polscy XX w., historia chemii, zrównoważony rozwój, zielona chemia, ekologizm, teoria krytyczna, polityka naukowa, anti-reduction, explanation, molecular biology, Max Delbrück, complementarity approach, Petri dish, “petri” dish, basic and applied biology, cell, tissue and organ culture, microbiology, synthetic meat, wykazy czasopism, ewaluacja czasopism, ocena standardów technicznych czasopisma, ocena bibliometryczna, historia i archiwistyka, polskie czasopisma historyczne, Wykaz polskich czasopism historycznych Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN, model ewaluacji czasopism Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN, wykazy czasopism, wykazy czasopism ministerialnych (2017, 2021, 2023), wykazy czasopism PN IHN PAN (2022, historia, historia nauki, Scopus, DOAJ, Index Copernicus International, PKP Preservation Network, Keepers Register, Hungary, traveller, explorer, Dénes Balázs, János Balogh, Steve Bezuk, Ödön Jakabos, Tibor Székely, expedition, scientist, Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki PAU, rok 2022/2023