FAQ

Studia Historiae Scientiarum

Kolegium Redakcyjne

Członkowie Kolegium Redakcyjnego

Redaktor naczelny i sekretarz redakcji:

hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa)


Zastępca redaktora naczelnego:

prof. dr hab. Jerzy Kreiner (em. prof., Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego; Kraków)


Redaktor statystyczny:

dr Alicja Rafalska-Łasocha (Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński; Kraków)


Redaktorzy pomocniczy:

prof. Jan Golinski, PhD (University of New Hampshire, College of Liberal Arts, Department of History; Durham, Wielka Brytania)

dr Jan Surman (Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities National Research University Higher School of Economics; Moskwa, Rosja)

prof. Raffaele Pisano, Ph.D., HDR (University of Lille; Villeneuve d'Ascq, Cedex, Francja)


Redator językowy (jęz. polski):

Edyta Podolska-Frej (Dział Wydawnictw PAU; Kraków)


Redaktor językowy (jęz. angielski):

Filip Klepacki