FAQ

Studia Historiae Scientiarum

2022 Następne

Data wydania: 26.08.2022

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Michał Kokowski Orcid

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU, 2021/2022, Siemienowicz, rocketry, artillery, Polish-Lithuanian Commonwealth, caliber, Tipu Sultan, William Congreve, City Council Library, Danzig Academic Gymnasium, library science, Danzig Naturalist Society, education, natural sciences, philosophy of science, Reformation, Charles Darwin, teoria ewolucji, recepcja prac Darwina, rozwój nauki na ziemiach polskich w XIX w, rodowód ludzkości, 23 września 2016 r., pokrewieństwo człowieka z małpą, rasy ludzkie, historia języka polskiego, polska terminologia medyczna XIX wieku, Słownik terminologii lekarskiej polskiej, Polish philosophy, philosophy of mathematics, Romantic philosophy, Positivism, Samuel Dickstein, Karol Hertz, Julian Ochorowicz, Henryk Struve, Polish Mathematical School, logic, logicism, formalism, intuitionism, set theory, Kanada, stosunki polsko-kanadyjskie, historia nauki, Polska Akademia Umiejętności; Canada, Polish-Canadian relations, history of science, Polish Academy of Arts and Sciences, Kazimierz Gumiński, Katedra Chemii Teoretycznej, Uniwersytet Jagielloński, historia chemii w Polsce, Communism, Marxism, history of archaeology, archaeological thought, Latvia, Soviet Union, Lviv University, theoretical physics, popular papers, ‘Aryan’ science, paradigm shift, “Chwila” newspaper, radiophysics, magnetron, radar, Slutskin, Ukrainian scientists, Shevchenko Scientific Society, Encyclopaedia of Shevchenko Scientific Society, concept, methodological principles, structure, content, academia, transformation, post-Soviet era, Soros Foundations, scientific institutions, marketisation of universities, science in context, liberal thought, science under socialism, agency, connections, education, Lviv Polytechnic, urban planning, history of biology, University of Vienna, scientific persona, generations in academia, contemporary history of science, molecular revolution, techno-epistemic culture, Boris Hessen, historia historiografii nauki, II Międzynarodowy Kongres Historii Nauki i Techniki w Londynie w 1931 r., Principia Newtona, hermeneutyka badawcza, recepcja, bernalizm, (Brytyjskie) Towarzystwo na rzecz Wolności w Nauce, Harvardzka grupa J.B. Conanta Kształcenia Ogólnego w Zakresie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, marksistowskie badania nauki, społeczna historia nauki, naukoznawstwo, wykazy czasopism, ewaluacja czasopism, ocena standardów technicznych czasopisma, ocena bibliometryczna, Wykaz czasopism historycznych opracowany przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN, historia nauki, typy czasopism z historii nauki, kryteria wyboru czasopism z historii nauki, punktacja czasopism naukowych, kryteria ewaluacji czasopism naukowych, „Wykaz czasopism MEiN (25.01.2017)”, „Wykaz czasopism MEiN (21.12.2021)”, „Wykaz czasopism z historii nauki opracowany przez Pracownię naukoznawstwa IHN PAN”, R&D management, chemical industry, industrial chemistry, science policy, history of science in France, market-driven research, Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki PAU, 2021/2022