FAQ

Studia Historiae Scientiarum

Konferencja naukowa z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Data publikacji: 24.11.2016

Studia Historiae Scientiarum, 2016, 15 (2016), s. 387 - 392

https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.017.6160

Autorzy

Tomasz Pudłocki
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7527-0919 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Autor przedstawił sprawozdanie z konferencji naukowej, która została zorganizowana z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Sesja odbyła się w dniach 9–10 grudnia 2015 r. przy współpracy Polskiej Akademii Umiejętności, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Zgromadziła międzynarodowe grono prelegentów, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili różne aspekty działalności TNK. Pokłosiem obrad jest publikacja Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015). Materiały konferencji naukowej 9–10 grudnia 2015, pod redakcją Wandy Lohman (Kraków 2016).

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Dybiec, Julian 1993: Polska Akademia Umiejętności 1872-1952. Kraków: Wydawnictwo „Secesja”. ISBN: 8385483721.

Grodziski, Stanisław 2005: Polska Akademia Umiejętności 1872 – 1952 – 2002. Kraków: Polska Akademia Umiejętności. ISBN: 8360183015.

Wyrozumski, Jerzy (red.) 2016: Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015). Materiały konferencji naukowej 9–10 grudnia 2015. Kraków: Polska Akademia Umiejętności. ISBN/ISSN 9788376762388.

Informacje

Informacje: Studia Historiae Scientiarum, 2016, s. 387 - 392

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Scientific conference on the occasion of the 200th anniversary of the foundation of the Kraków Learned Society

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7527-0919

Tomasz Pudłocki
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7527-0919 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii (Kraków, Polska)

Publikacja: 24.11.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Tomasz Pudłocki (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1331

Liczba pobrań: 1490