FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Call for Papers

Call for Papers

W uniwersum współczesnego reportażu literackiego


Przypadająca w 2022 roku piętnasta rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego jest ważną okazją do tego, by przyjrzeć się bliżej najważniejszym przemianom, jakie w tym okresie pojawiły się w poetyce reportażu literackiego, jego recepcji oraz miejscu w uniwersum gatunków dziennikarskich. To jednak także moment, w którym warto z perspektywy czasu spojrzeć raz jeszcze na spuściznę dziennikarską Cesarza reportażu oraz pozostawione przez niego uwagi profesjograficzne, wyznaczające przez wiele lat ramy uprawiania reporterskiego rzemiosła.


Redakcja „Zeszytów Prasoznawczych” – medioznawczego czasopisma naukowego wydawanego w Uniwersytecie Jagiellońskim od 1960 roku – zaprasza do zgłaszania propozycji oryginalnych, niepublikowanych wcześniej artykułów naukowych, poświęconych współczesnemu reportażowi literackiemu oraz przemianom, jakie zaszły w jego poetyce w XXI wieku. W planowanym na 2022 rok numerze monograficznym czasopisma zatytułowanym W uniwersum współczesnego reportażu literackiego pragniemy podjąć szczególny namysł nad następującymi kwestiami:

  • Jak zmieniała się poetyka, forma i funkcja reportażu literackiego w ostatnich dwóch dekadach? Jakie nowe podgatunki reportażowe wykrystalizowały się bądź zyskały na popularności w tym okresie?
  • W jaki sposób era postprawdy i fake newsów zmieniła sposób postrzegania tego gatunku? Jak zjawiska te oddziałały na warsztat reporterów oraz modele lektury?
  • Jakie miejsce reportaż (literacki, książkowy) zajmuje obecnie na rynku wydawniczym? Czy reporter może dzisiaj myśleć o sobie w kategorii marki? Jak funkcjonują mechanizmy promocji twórczości non-fiction w Polsce i na świecie? Jaki wkład mają w to sami reporterzy?
  • Jak reportaż dostosował się do środowiska mediów cyfrowych? W jakim stopniu gatunek ten podlega procesom konwergencji? W jakim zakresie czerpie z założeń trans-, inter- oraz multimedialności?
  • Jakie są obecnie główne nurty w badaniach nad prozą reportażową w Polsce i na świecie?
  • Czy dzisiaj teoria reportażu wypracowana Ryszarda Kapuścińskiego nadal stanowi źródło inspiracji dla młodszej generacji reporterów? Jak wygląda obecnie recepcja prac Kapuścińskiego w Polsce i za granicą? Jak w przestrzeni przemysłu kulturowego kształtowana jest obecnie pamięć o Kapuścińskim?

Terminy:

  • do 30 IX 2021– prosimy o zgłoszenie tytułu planowanego artykułu oraz przesłanie jego krótkiego streszczenia poprzez Panel Redakcyjny.

UWAGA: Aby zapewnić pełną anonimizację procesu recenzyjnego, konieczne jest pozbawienie tekstu jakichkolwiek danych (poza tytułem dokumentu) umożliwiających identyfikację Autora artykułu. Prosimy Autorów, aby sprawdzili np. przypisy pod kątem ewentualnych autocytowań, przywołujących imię i nazwisko autora tekstu. Prosimy również o usunięcie metadanych z dokumentu. 

  • do 30 XI 2021– prosimy o przysłanie gotowego artykułu zredagowanego zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w „Zeszytach Prasoznawczych”. Prosimy, by teksty nie przekraczały objętości 40 000 znaków. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej czasopisma w zakładce "Instrukcje dla Autorów".
  • publikacja numeru monograficznego przewidziana jest w drugiej połowie 2022 roku.


W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt z redakcją „Zeszytów Prasoznawczych” (zeszyty.prasoznawcze@uj.edu.pl) lub z redaktorką numeru Edytą Żyrek-Horodyską (edyta.zyrek@uj.edu.pl).