FAQ

Homo et Societas

Homo et Societas

Wokół Pracy Socjalnej

opis
Homo et Societas to rocznik naukowy wydawany przez Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poruszający szeroko rozumianą tematykę pomocy społecznej i pracy socjalnej w kontekście społeczeństwa i jednostki.

Celem czasopisma jest przybliżenie kwestii i problemów społecznych odnoszących się do funkcjonowania człowieka w różnych środowiskach. W czasopiśmie zamieszczane są artykuły o teoretycznym i empirycznym charakterze.

Numery

Zawartość numeru

Przejdź do tego numeru

Indeksowanie czasopisma

Naukowe bazy danych

Katalogi, bibliografie, wyszukiwarki naukowe