FAQ

Problems of Forensic Sciences

Szanowni Państwo, z początkiem roku 2024 zmieniły się wytyczne dla Autorów publikujących w naszym czasopiśmie w zakresie sposobu cytowania. Prosimy zwrócić uwagę na aktualne wytyczne.

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych)

Opis

Czasopismo Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych) ukazuje się od 1960 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych, publikując różne prace z szerokiego zakresu nauk sądowych i dyscyplin im pokrewnych. Problems of Forensic Sciences jest kwartalnikiem, a wszystkie artykuły wydawane są zarówno w języku angielskim, jak i w polskim. Bezpłatna elektroniczna wersja czasopisma jest także dostępna na niniejszej witrynie internetowej. Wszystkich tych autorów, którzy chcieliby opublikować swoje prace w naszym periodyku, zapraszamy uprzejmie do przysyłania artykułów.

ISSN: 1230-7483

eISSN: 2720-5983

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 27203

DOI: 10.4467/12307483PFS

Redakcja

Redaktor naczelny:

Prof. Józef K. Gierowski

Zastępca redaktora naczelnego:

Dr hab. Dariusz Zuba

Sekretarz redakcji:

Anna Sałatarow-Kraciuk,

Kinga Techmańska

Redaktorzy:

Dr Agnieszka Haś,

Dr Tomasz Kupiec,

Prof. Grzegorz Zadora

Afiliacja

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

137

Data wydania: 28.06.2024

Redaktor naczelny: Józef K. Gierowski

Zastępca redaktora naczelnego: Dariusz Zuba

Sekretarz redakcji: Anna Sałatarow-Kraciuk, Kinga Techmańska

Cover design: Piotr K. Holinej

Zawartość numeru