FAQ

Problems of Forensic Sciences

Informacje o Czasopiśmie

Misja i cele

Czasopismo Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych) ukazuje się od 1960 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych, publikując różne prace z szerokiego zakresu nauk sądowych i dyscyplin im pokrewnych. Problems of Forensic Sciences jest kwartalnikiem, a wszystkie artykuły wydawane są zarówno w języku angielskim, jak i w polskim. Bezpłatna elektroniczna wersja czasopisma jest także dostępna na niniejszej witrynie internetowej. Wszystkich tych autorów, którzy chcieliby opublikować swoje prace w naszym periodyku, zapraszamy uprzejmie do przysyłania artykułów.