FAQ

Problems of Forensic Sciences

Lista recenzentów

2022

A

Adamowicz Piotr, Assoc. Prof.

Ambroszko Wojciech, Dr. Eng.


B

Bachliński Robert, Dr.

Białek Irena, Dr.

Branicki Wojciech, Prof.

Brożek-Mucha Zuzanna, Assoc. Prof.

Brzozowski Jerzy

Byrska Bogumiła, Dr.


C

Czubak Andrzej


D

Dziedzic Tomasz, Dr.


G

Gajek Andrzej, Assoc. Prof. Eng.

Garazdiuk Marta, Assoc. Prof.

Girdwoyń Piotr, Prof.

Gruza Ewa, Prof.


J

Jekiel Katarzyna, Dr.


K

Kaliszan Michał, Prof.

Kammerhofer Jörg, Prof.

Koziczak Anna, Assoc. Prof.

Kunicki Marcin, Dr.

Kusior Magdalena


L

Leontynowycz Fentsyk Wasyl, Prof.

Leśniak Marek, Assoc. Prof.


M

Mróz Robert


O

Onaczyszyn-Jasińska Anna, Eng.


P

Potocka-Banaś, Barbara, Dr.


R

Rojek Sebastian, Dr.


S

Skowronek Rafał, Assoc. Prof.

Szpot Paweł, Dr.

Szumski Filip, Dr.


Ś

Świętek Maciej


W

Wach Ewa

Wiergowski Marek, Dr.


Z

Zadora Grzegorz, Prof.

Ziewiec Krzysztof, Assoc. Prof.

Zuba Dariusz, Assoc. Prof.


Ż

Żaba Czesław, Assoc. Prof.

2022

B

Berent Jarosław – Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bolechała Filip – Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Brzozowski Jerzy – Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

 

D

Dąbrowski Marcin – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Doniec Andrzej – Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

 

G

Gierowski Józef Krzysztof – Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii

 

H

Haś Agnieszka – Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

 

J

Jaśkiewicz-Obydzińska Teresa – Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

 

K

Kabzińska Joanna – Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii, Katowice

Kasprzak Jerzy– Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Konopka Tomasz – Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Koziczak Anna – Wydział Prawa I Ekonomii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kula Karol – Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Kupiec Tomasz – Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

 

L

Lewek Ryszard – Polskie Centrum Akredytacyjne

 

Ł

Łuczak Wojciech – Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed, Poznań

 

M

Maciów-Głąb Martyna– Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 

R

Rode Magdalena, Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii, Katowice

Rogoża Ewa – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa 

 

S

Sekuła Karolina – Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Skowronek Rafał – Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Stojer-Polańska Joanna – Katedra Socjologii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

 

W

Wach Ewa – Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Wietecha-Posłuszny Renata – Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Wiergowski Marek – Katedra i Zakład Medycyny Sądowej; Wydział Lekarski; Gdański Uniwersytet Medyczny 

Wronka Iwona – Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

 

Z

Zając-Kozieł Anna – Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Zieniewicz Iwona – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Wrocławski

Zuba Dariusz – Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Żaba Czesław – Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

2021

B

Bolechała Filip, Dr. - Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Buszewicz Grzegorz, Prof. - Pracownia Toksykologii Sądowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

C

Cieśla Rafał, Dr. - Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

 

D

Dziedzic Tomasz, Dr. - Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

 

G

Gierowski Józef Krzysztof, Prof. - Zakład Psychologii Sądowej, Wydział Psychologii w Katowicach, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

 

H

Haś Agnieszka, Dr. - Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

 

K

Kała Maria, Assoc. Prof. – prac. em. Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Kasprzak Jerzy, Assoc. Prof. - Katedra Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

Kunicki Marcin, Dr. - Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Kupiec Tomasz, Dr. - Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

 

L

Leśniak Marek, Assoc. Prof. - Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

O

Owoc Mirosław, Prof. – prac. em. Laboratorium Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

P

Potocka-Banaś Barbara, Dr. - Katedra Medycyny Sądowej, Wydział Medycyny i Stomatologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Rode Danuta, Assoc. Prof. - Wydział Psychologii w Katowicach, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 

R

Rogoża Ewa – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

 

Ś

Świętek Maciej-  Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

 

W

Wach Ewa - Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Wietecha-Posłuszny Renata, Assoc. Prof. - Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Wilk Dariusz, Dr. - Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

 

Z

Zadora Grzegorz, Prof. - Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Zając-Kozieł Anna - Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Ziewiec Krzysztof, Assoc. Prof. - Instytut Nauk Technicznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zuba Dariusz, Assoc. Prof. - Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie