FAQ

Problems of Forensic Sciences

2021 Następne

Data wydania: 2022

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Józef K. Gierowski

Zastępca redaktora naczelnego Dariusz Zuba

Sekretarz redakcji Anna Sałatarow-Kraciuk

Zawartość numeru

Filip Szumski, Dominika Bartoszak

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 128, 2021, s. 191 - 209

https://doi.org/10.4467/12307483PFS.21.011.15881
Czytaj więcej Następne

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Ewa Wach

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 128, 2021, s. 211 - 226

https://doi.org/10.4467/12307483PFS.21.012.15882
Czytaj więcej Następne

Dominika Jama, Karolina Sekuła, Dariusz Zuba

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 128, 2021, s. 241 - 258

https://doi.org/10.4467/12307483PFS.21.014.15884
Czytaj więcej Następne

Jakub Zębala , Wojciech Wach, Piotr Ciępka

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 128, 2021, s. 259 - 270

https://doi.org/10.4467/12307483PFS.21.015.15885
Czytaj więcej Następne