FAQ

Problems of Forensic Sciences

2021 Następne

Data wydania: 2022

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Józef K. Gierowski

Zastępca redaktora naczelnego Dariusz Zuba

Sekretarz redakcji Anna Sałatarow-Kraciuk

Zawartość numeru

Małgorzata Piechaczek, Magdalena Smolik, Sebastian Rojek, Beata Bystrowska

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 126-127, 2021, s. 121 - 135

https://doi.org/10.4467/12307483PFS.20.007.15447
Czytaj więcej Następne

Kaja Tusiewicz, Olga Wachełko, Marcin Zawadzki, Paweł Szpot

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 126-127, 2021, s. 153 - 166

https://doi.org/10.4467/12307483PFS.20.009.15449
Czytaj więcej Następne

Maria Komisarz, Patrycja Szczepaniak, Gabriela Kanclerz, Kamil Hapkiewicz, Gabriela Szypuła, Kamil Hapkiewicz, Wojciech Koziołek, Tomasz Konopka

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 126-127, 2021, s. 167 - 176

https://doi.org/10.4467/12307483PFS.20.010.15450
Czytaj więcej Następne