FAQ

Problems of Forensic Sciences

Zespół redakcyjny

Członkowie Redakcji

Prof. Józef K. Gierowski  Redaktor Naczelny
e-mail kgierowski@poczta.onet.pl 

Dr hab. Dariusz Zuba  Zastępca Redaktora Naczelnego
e-mail dzuba@forensicscience.pl 

Dr Agnieszka Haś  Redaktor
e-mail ahas@forensicscience.pl 

Dr Tomasz Kupiec  Redaktor
e-mail tkupiec@forensicscience.pl 

Prof. Grzegorz Zadora  Redaktor
e-mail gzadora@forensicscience.pl 

Kinga Techmańska  Sekretarz Redakcji
e-mail ktechmanska@ies.krakow.pl 

Anna Sałatarow-Kraciuk  Sekretarz Redakcji
e-mail asalatarow@ies.gov.pl 

 

Piotr K. Holinej – Projekt okładki

Email do Redakcji: wydawnictwo@ies.krakow.pl