FAQ

Problems of Forensic Sciences

The views of judges and prosecutors on the opinions of psychologist expert witnesses in cases concerning witness testimony

Data publikacji: 03.12.2021

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2021, 125, s. 67 - 82

https://doi.org/10.4467/12307483PFS.20.005.14785

Autorzy

Joanna Kabzińska
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The purpose of this qualitative research is to explore the perceptions of Polish judges and prosecutors regarding the role of psychologist expert witnesses in the evaluation of eyewitness testimony. Two main research questions were formulated: What are the criteria for selecting psychologist expert witnesses to participate in interviews and then to formulate expert opinions? What do judges and prosecutors expect from psychologist expert witnesses and their evaluations of eyewitness testimony? In-depth interviews were conducted involving judges (N = 31) and prosecutors (N = 30), both male (N = 35) and female (N = 26). Though other factors, such as availability, were also frequently mentioned, the judges and prosecutors declared that their choices of psychologist expert witnesses were predominantly determined by their professional abilities. These criteria correspond with the characteristics that judges and prosecutors claim to value the most in psychologist expert witnesses: their specialist fields, their experience, and their reliability in carrying out their work. It is of particular importance to the evaluation of witness testimony that judges and prosecutors recognize that, for an opinion to be complete, there is a need for psychological testing and diagnosis in addition to being present at interviews. However, judges and prosecutors do not always recognise the difference between legal conceptions of witness credibility and the assessments of it formulated by psychologist expert witnesses. The research provides an unique insight into the expectations of Polish judges and prosecutors regarding the role of psychologist expert witnesses in evaluating, and reporting on, witness testimony. To identify the aspects of psychologists’ opinions that are particularly valued by judges and prosecutors can enable better cooperation and communication between psychologists and legal professionals.

* This research was financed by the National Science Centre (grant ID: 2015/19/D/HS5/01241).

Bibliografia

1. Budzyńska, A. (2018). Rola i zadania biegłego psychologa w przesłuchaniu małoletniego świadka. (In) A. Budzyńska (Ed.), Przesłuchanie małoletniego świadka w postępowaniu karnym. Poradnik dla profesjonalistów (pp. 45−56). Warszawa: FDDS.

2. Czerederecka, A. (2013). Evidence evaluation criteria for expert opinions prepared by psychologists. Problems of Forensic Sciences, 93, 333−350.

3. Forensic Watch (2015). Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje. Warszawa: Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych. Retrieved July 26, 2021 from: http://forensicwatch.pl/web/pliki/baza-wiedzy/Opracowania/Ocena-Kompetencji-Bieglych-Sadowych.pdf.

4. Freckelton, I., Reddy, P., Selby, H. (1999). Australian judicial perspective on expert evidence: An empirical study. Melbourne: The Australian Institute of Judicial Administration Incorporated.

5. Gaberle, A. (2010). Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.

6. Gianvanni, E., Sharman, S. J. (2017). Legal representatives’ opinions regarding psychologists engaging in expert witness services in Australian courts and tribunals. Psychology, Psychiatry & the Law, 24(2), 223–232.

7. Grabowska, B., Pietryka, A., Wolny, M. (2014). Biegli sądowi w Polsce. Warszawa: Polska Rada Biznesu i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Retrieved July 26, 2021 from: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/04/HFPC_PRB_biegli-sa%CC%A8dowi_w_polsce.pdf.

8. Heilbrun, K. (1992). The role of psychological testing in forensic assessment. Law and Human Behavior, 16, 257–272.

9. Jaśkiewicz-Obydzińska, T., Wach, E. (2013). Ocena rzetelności opinii psychologicznej. Na Wokandzie, 15. Retrieved July 26, 2021 from: https://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-15/dobre-praktyki-15/ocena-rzetelnosci-opinii-psychologicznej.html.

10. Maciejski, M. (2009). Psychologiczna analiza sposobów przesłuchania świadków i reguł oceny ich zeznań w praktyce sędziowskiej a stopień przypisywanej im wiarygodności. Niepublikowana praca doktorska. Katowice: Uniwersytet Śląski.

11. Marlowe, D. B. (1995). A hybrid decision framework for evaluating psychometric evidence. Behavioral Sciences & the Law, 13, 207–228.

12. Najwyższa Izba Kontroli (2015). Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK. Retrieved July 26, 2021 from: https://www.nik.gov.pl/plik/id,9608,vp,11856.pdf.

13. Osiak-Krynicka, K. (2019). Nowe zasady przesłuchania w trybie art. 185c Kodeksu postępowania karnego osoby pokrzywdzonej przestępstwem z art. 197−199 Kodeksu karnego. Folia Juridica Universitatis Wratislaviensis, 8(2), 149−163.

14. Pastwa-Wojciechowska, B., Błażek, M. (2010). Profesjonalizm czy brak profesjonalizmu? Najczęstsze błędy formalne i metodologiczne opiniowania psychologiczno-sądowego w sprawach karnych. (In) B. Gulla, I. Niewiadomska, M. Wysocka-Pleczyk (Eds.), Białe plamy psychologii sądowej (pp. 23−32). Kraków: Wydawnictwo UJ.

15. Polskie Towarzystwo Psychologiczne (2014). Warunki przyznawania rekomendacji PTP psychologom ubiegającym się o pełnienie funkcji biegłych sądowych. Retrieved July 26, 2021 from: http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=45.

16. Rode, D., Dukała, K., Kabzińska, J., Zalewska-Łunkiewicz, K. (2020). Kliniczna psychologia sądowa. Warszawa: PWN.

17. Tomaszewski, T. (1998). Dowód z opinii biegłego w procesie karnym. Kraków: Wydawnictwo IES. 

18. Witkowska, K. (2013). Biegły w postępowaniu karnym. Prokuratura i Prawo, 1, 65−81.

19. Wojciechowski, B. W. (2016). Analiza i ocena zeznań świadków. Sopot: GWP.

Informacje

Informacje: Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2021, s. 67 - 82

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The views of judges and prosecutors on the opinions of psychologist expert witnesses in cases concerning witness testimony

Autorzy

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, SWPS

Publikacja: 03.12.2021

Otrzymano: 27.08.2021

Zaakceptowano: 30.10.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Joanna Kabzińska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski, Polski

Liczba wyświetleń: 317

Liczba pobrań: 382