FAQ

Problems of Forensic Sciences

When the judiciary disbelieves the victim: Stereotypes and their influence on assessments
of the credibility of victims of sexual abuse – a case study

Data publikacji: 08.09.2022

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2022, 129, s. 29 - 47

https://doi.org/10.4467/12307483PFS.22.002.16303

Autorzy

Małgorzata Wojciechowska
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3647-2208 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This paper addresses the psychological assessment of victims and the credibility of their statements in cases of child sexual abuse. With reference to the presence of manifestations of stress and to how victims behave when giving a statement, it discusses issues associated with assessment in such cases. It then considers existing inventories of possible physical and psychological consequences of sexual abuse and the frequency of PTSD symptoms among victims, before examining how these manifestations are modified by the context of the abuse, the characteristics of the offender, the characteristics of the victim, and how those in the victims’ life contexts react to disclosure of the abuse. Finally, the paper presents a case study illustrating these issues.

Bibliografia

1. Badura-Madej, W., Dobrzyńska-Mesterhazy, A. (2004). Wpływ traumy na funkcjonowanie dziecka – świadka. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 3(1), 115–126.
2. Beisert, M. (2002). Mechanizmy rozwoju kazirodztwa w rodzinie. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 1(1), 69–84.
3. Beisert, M. (2004). Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
4. Beisert, M., Izdebska, A. (2012). Wykorzystanie seksualne dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 11(2), 48–66.
5. Biederman, J. (2007). Oczekiwania organu procesowego wobec biegłego psychologa w sprawach karnych dotyczących seksualnego wykorzystania dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 6(4), 111–114.
6. Budzyńska, A. (2007). Jak przesłuchiwać dziecko. Poradnik dla profesjonalistów uczestniczących w przesłuchiwaniu małoletnich świadków. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
7. Budzyńska, A. (2010a). Psychologiczne aspekty zeznań małoletnich świadków. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 10(1), 7–14.
8. Budzyńska, A. (2010b). Diagnoza psychologiczna wykorzystywania seksualnego dzieci. (In) M. Sajkowska (Ed.), Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna (pp. 21–45). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
9. Finkelhor, D. (1986), A sourcebook on child sexual abuse. Beverly Hills, CA: Sage.
10. Friedrich, W. N. (2012), Bezpośrednie konsekwencje wykorzystywania seksualnego dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 4(41), 41–50.
11. Izdebska, A. (2009). Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 8(4), 37–55.
12. Izdebska, A. (2010). Problem wykorzystywania seksualnego dzieci. (In) M. Sajkowska (Ed.), Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna (pp. 9–19). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
13. Jaśkiewicz-Obydzińska, T., Wach, E. (2007). Ocena wykorzystywania seksualnego małych dzieci w rodzinie. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 6(4), 30–38.
14. Jaśkiewicz-Obydzińska, T., Wach, E. (2010a). Wpływ struktury i relacji rodzinnych na zeznania dzieci – ofiar kazirodztwa. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 9(1), 59–69.
15. Jaśkiewicz-Obydzińska, T., Wach, E. (2015). Opiniowanie psychologiczne osób małoletnich w przypadkach podejrzenia wykorzystania seksualnego. Seksuologia Polska, 13(2), 62–69.
16. Kendall-Tackett, K. A., Williams, L. M., Finkelhor, D. (1993), Impact of sexual abuse on children: A review and synthesis of recent empirical studies, Psychological Bulletin, 113, 164–180.
17. Szymańska-Pytlińska, M., Chodecka, A. (2014a). Zagrożenia wtórną wiktymizacją dziecka – ofiary wykorzystywania seksualnego związane z badaniami sądowymi. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(1), 72–91.
18. Szymańska-Pytlińska, M., Chodecka, A. (2014b). Rola rodziców w etiologii przestępczości seksualnej. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(1), 121–141.
19. Uławska, M. (2007). Czynniki modyfikujące ujawnienie przez dziecko doświadczeń wykorzystania seksualnego. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 4(21), 48–58.
20. Wojciechowska, M., Haś, A., Rajtar, T. (2020). Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach dzieci dotkniętych przemocą. (In) J. Stojer-Polańska (Ed.), Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym (pp. 45–60). Poznań: Silva Rerum.
21. Wojciechowska, M. (2021). Fałszywe oskarżenia o wykorzystanie seksualne jako jedna z form krzywdzenia dziecka. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 20(4), 69–90.
22. Wojciechowski, J., Stala, K. (2021). Udział psychologa w przesłuchaniu małoletniego świadka – wyzwania i pułapki. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 20(1), 14–46.

Informacje

Informacje: Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2022, s. 29 - 47

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
When the judiciary disbelieves the victim: Stereotypes and their influence on assessments
of the credibility of victims of sexual abuse – a case study

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3647-2208

Małgorzata Wojciechowska
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3647-2208 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków

Publikacja: 08.09.2022

Otrzymano: 14.04.2022

Zaakceptowano: 22.06.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Małgorzata Wojciechowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski, Polski

Liczba wyświetleń: 229

Liczba pobrań: 463