FAQ

Problems of Forensic Sciences

Reflections on the nature of individuality in the process of identifying handwriting and signatures

Data publikacji: 03.12.2021

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2021, 125, s. 19 - 27

https://doi.org/10.4467/12307483PFS.20.002.14782

Autorzy

Janusz Dziechciaruk
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The fundamental principle of identification, based on the condition that there is a unique combination of independent discriminating elements in handwriting, is analysed. The results of experiments conducted on distorted handwriting suggest that there may only be one handwriting habit that is responsible for the individuality of handwriting. By analysing disguised and simulated signatures and applying the isochrony principle, it seems reasonable to conclude that the mutual interaction between the speed of writing and the curvature of a graphic line is the only habit, and the quality of a graphic line the only feature responsible for the individuality of handwriting. The article introduces a number of ideas for evaluating the quality of a graphic line during handwriting examination, and a number of new opportunities for research into biometric electronic signatures.

Bibliografia

1. Caligiuri, M. P., Mohammed, L. A. (2012). The neuroscience of handwriting. Boca Raton: CRC Press.

2. Cheng, Y.-S. P. (2007). A study on the influence of wearing a glove on handwriting by Chinese in Hong Kong. Journal of the American Society of Questioned Documents Examiners, 10(1), 29–41.

3. Dziechciaruk, J. (2019). The significance of curvature in identification analyses of handwriting and signatures. Problems of Forensic Sciences, 120, 301–311.

4. Equey, C., Marquis, R., Mazzella, W. D. (2007). Influence of writing posture on the dimensions of signatures. Journal of the American Society of Questioned Documents Examiners, 10(2), 53–59.

5. Fabiańska, E., Kubiś-Walasek, B. (2002). Badania nad zmiennością pisma ręcznego osób starszych. (In) Z. Kegel (Ed.), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów (pp. 1275–1279). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

6. Galas, K., Widła, T. (2002). Zmiany w piśmie spowodowane radykalnym spowolnieniem kreślenia. (In) Z. Kegel (Ed.), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów (pp. 408–411). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 

7. Harralson, H. H. (2013). Developments in handwriting and signature identification in the digital age. Amsterdam: Anderson Publishing.

8. Harralson, H. H., Miller, L. S. (2018). Huber and Headrick’s handwriting identification: Facts and fundamentals. Boca Raton: CRC Press.

9. Kelly, J. S., Lindblom, B. S. (2006). Scientific examination of questioned documents. 2nd edition. Boca Raton: CRC Press.

10. Morris, R. N. (2021). Forensic handwriting identification. Fundamental concepts and principles. Cambridge: Academic Press.

11. Napieralska-Ozga, E. (2002). Wybrane zagadnienia wpływu zmian ustroju psychofizycznego człowieka oraz innych czynników na wygląd pisma ręcznego, a w szczególności podpisów. (In) Z. Kegel (Ed.), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów (pp. 102–107). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

12. Olejniczak, P. (2001). Możliwości identyfikacji wykonawcy pisma ręcznego w przypadku zmiany naturalnego kąta kreślenia. (In) W. Stachewicz, P. Olejniczak, J. Żelazko, W. Porcz, W. Rybczyńska, Zeszyt metodyczny nr 11: Metody maskowania zapisów odręcznych (pp. 33–61). Warszawa: CLK KGP.

13. Podgajny, S. (2003). Wpływ tempa kreślenia i pozycji pisarskiej na obraz podpisów własnych. (In) K. Wójtowicz- Garcarz, S. Podgajny, J. Koszelak, Zeszyt metodyczny nr 18: Wpływ czynników wolicjonalnych i pozawolicjonalnych na obraz podpisu (pp. 31–56). Warszawa: CLK KGP.

14. Simsons, D., Spencer, R., Auer, S. (2011). The effects of constraining signatures. Journal of the American Society of Questioned Documents Examiners, 14(1), 39–50.

15. Slyter, S. A. (1995). Forensic signature examination. Springfield: Charles C. Thomas Publisher.

16. Stachewicz, W. (2001). Zmiana nawykowego obrazu pisma ręcznego jako wynik celowej deformacji graficznej. (In) W. Stachewicz, P. Olejniczak, J. Żelazko, W. Porcz, W. Rybczyńska, Zeszyt metodyczny nr 11: Metody maskowania zapisów odręcznych (pp. 63–85). Warszawa: CLK KGP.

17. Widła, T. (2002). Wpływ pozycji pisarskiej na grafizm. Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. (In) Z. Kegel (Ed.), Problematyka dowodu z ekspertyzydokumentów (pp. 389–391). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Informacje

Informacje: Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2021, s. 19 - 27

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Reflections on the nature of individuality in the process of identifying handwriting and signatures

Publikacja: 03.12.2021

Otrzymano: 18.08.2021

Zaakceptowano: 06.10.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Janusz Dziechciaruk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski, Polski

Liczba wyświetleń: 324

Liczba pobrań: 308