FAQ

Problems of Forensic Sciences

Interpretation of differences in a comparative analysis of handwriting

Data publikacji: 11.01.2024

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2023, 134, s. 133 - 141

https://doi.org/10.4467/12307483PFS.23.008.19057

Autorzy

Janusz Dziechciaruk
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

According to experts’ opinion which was also confirmed by many different experiments on handwriting, most errors made by document examiners result from a misjudgment (or misinterpretation) in the significance of a difference found between the questioned and exemplar materials. The article introduces a number of ideas for improving methodology for examination of handwriting, especially how to understand one of the main principles respecting writing identification that a writer cannot ameliorate his maximum writing ability or skill without effort, practice and/or training over a period of time, or how to prepare writing standards for examination of distorted writing.

Bibliografia

1. Harralson, H. H. (2013). Developments in handwriting and signature identification in the digital age. Amsterdam: Anderson Publishing.

2. Huber, R. A., Headrick, A. M. (1999). Handwriting identification: Facts and fundamentals. Boca Raton: CRC Press.

3. Kelly, J. S., Angel, M. (2021). Forensic document examination in the 21st century. Boca Raton: CRC Press.

4. Kelly, J. S., Lindblom, B. S. (2006). Scientific examination of questioned documents. 2nd edition. Boca Raton: CRC Press.

5. Mohammed, L. A. (2019). Forensic examination of signatures. Academic Press.

6. Morris, R. N., Richards, G. B. (2010). What is the basis for a handwriting elimination? Journal of the American Society of Questioned Documents Examiners, 13(2), 43–63.

7. Napieralska-Ozga, E. (2002). Wybrane zagadnienia wpływu zmian ustroju psychofizycznego człowieka oraz innych czynników na wygląd pisma ręcznego, a w szczególności podpisów. (In) Z. Kegel (Ed.), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów (pp. 102–107). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

8. Simsons, D., Spencer, R., Auer, S. (2011). The effects of constraining signatures. Journal of the American Society of Questioned Documents Examiners, 14(1), 39–50.

9. Slyter, S. A. (1995). Forensic signature examination. Springfield: Charles C Thomas Publisher.

10. Widła, T. (2002). Wpływ pozycji pisarskiej na grafizm. (In) Z. Kegel (Ed.), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów (pp. 389–391). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

11. Wójtowicz-Garcarz, K. (2003). Ewolucja podpisu. (In) K. Wójtowicz-Garcarz, S. Podgajny, J. Koszelak, Zeszyt metodyczny nr 18: Wpływ czynników wolicjonalnych i pozawolicjonalnych na obraz podpisu (pp. 7–30). Warszawa: CLK KGP.

Informacje

Informacje: Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2023, s. 133 - 141

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Interpretation of differences in a comparative analysis of handwriting

Publikacja: 11.01.2024

Otrzymano: 01.06.2023

Zaakceptowano: 11.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Janusz Dziechciaruk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski, Polski

Liczba wyświetleń: 187

Liczba pobrań: 184

Sugerowane cytowania: Vancouver

Dziechciaruk J.

Interpretation of differences in a comparative analysis of handwriting

. Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych). 2024;2023 (134): 133-141