FAQ

Problems of Forensic Sciences

‘Jigsaw fit’ analysis: The key to solving difficult forensic cases

Data publikacji: 29.12.2022

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2022, 130-131, s. 135 - 144

https://doi.org/10.4467/12307483PFS.22.007.16816

Autorzy

Maciej Świętek
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This paper presents ‘jigsaw fit’ analysis, which is an aspect of mechanoscopy (tool mark examination) helpful in solving difficult forensic cases. Its use can lead to categorical conclusions in the reconstruction of the course of an incident. Examinations of this kind entail the matching of items separated due to breakage, fracture or tearing. The task of an expert in this field is to resolve the question of whether or not the items belonged together before they were separated. This paper describes three examples of cases involving ‘jigsaw fits’.

Bibliografia

1. Baldwin, D., Birkett, J., Facey, O., Rabey, G. (2013). The forensic examination and interpretation of tool marks. Oxford: Wiley Blackwell.

2. Brooks, E., Prusinowski, M., Gross, S., Trejos, T. (2020). Forensic physical fits in the trace evidence discipline: A review. Forensic Science International, 313, 1103349.

3. Chochół, A. (2017). Ekspertyza mechanoskopijna. (In) J. Wójcikiewicz, D. Wilk, M. Kała (Eds.), Ekspertyza sądowa (pp. 318-328). Warszawa: Wolters Kluwer.

4. Christensen, A. M., Sylvester, A. D. (2013). Physical matches of bone, shell and tooth fragments: A validation study. Journal of Forensic Sciences, 53(3), 694–698.

5. Crowder, C., Rainwater, C. W., Fridie, S. J. (2013). Microscopic analysis of sharp force trauma in bone and cartilage: A validation study. Journal of Forensic Sciences58(5), 1119–1126.

6. Hanausek, T. (1971). Perspektywy mechanoskopii. Problemy Kryminalistyki, 90, 200–208. 

7. Horvat, R., Barišić-Jaman, B., Mršić, G., Špoljarić, I., Vrdoljak, A., Pehar, I. (2010). Method of light bulbs analysis on vehicles damaged in traffic accidents. Promet – Traffic & Transportation, 22(4), 259–271.

8. Kadłuczka, P., Kania, A. (2005). Obraz wypadku drogowego z udziałem pieszego na podeszwach obuwia. Problemy Współczesnej Kryminalistyki, 9, 77-85.

9. Kędzierski, W. (Ed.) (1995). Technika kryminalistyczna. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.

10. Kupczyński, J., Rydz, B. (2015). Strategia działania współczesnego włamywacza. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego.

11. Michalska, A., Zadora, G., Świętek, M. (2015). Glass fragments as important criminalistic evidence – case studies. Problems of Forensic Sciences, 102, 115-137.

12. Oleksy, H. (2007). Identyfikacja monet i sposoby ich fałszowania. Problemy Kryminalistyki, 255, 43-67. 

13. Petraco, N. (2010). Color atlas of forensic toolmark identification. Boca Raton, London, New York: CRC Press.

14. Rak, R., Kopencova, D., Felcan, M. (2021). Digital vehicle identity – Digital VIN in forensic and technical practice. Forensic Science International: Digital Investigation39, 301307.

15. Rábek, V. (2012). Problemy ustalania, czy w chwili wypadku osoby znajdujące się w samochodzie miały zapięte pasy bezpieczeństwa. Paragraf na Drodze, 7, 41–58.

16. Świętek, M. (2020). Badania mechanoskopijne kluczem do rozwiązania wielu trudnych spraw karnych. Prokuratura i Prawo, 7-8, 255-280.

17. Wang, Z., Zhou, H., Ye, C., Song, C., Zang, T. (2020). Study on traces left on a mechanical lock picked by a 3D printed key in toolmarks examination. Forensic Science International, 317, 110514.

18. Weber, M., Niehoff, A., Rotschild, M. A. (2021). Insights to enhance the examination of toolmarks in human cartilage. Journal of Legal Medicine, 135, 2117-2134.

19. Żołna, M. (2014). Kryminalistyczne oświecenie, czyli rzecz o badaniu żarówek. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 1, 85-100.

20. Żołna, M., Nowak, J. (2020). Konsekwencje wystrzału opony: studium przypadku. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 3, 66-85.

Informacje

Informacje: Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2022, s. 135 - 144

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

‘Jigsaw fit’ analysis: The key to solving difficult forensic cases

Autorzy

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków

Publikacja: 29.12.2022

Otrzymano: 12.08.2022

Zaakceptowano: 05.09.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Maciej Świętek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski, Polski

Liczba wyświetleń: 359

Liczba pobrań: 362

Sugerowane cytowania: Vancouver

Świętek M.

‘Jigsaw fit’ analysis: The key to solving difficult forensic cases

. Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych). 2022;2022 (130-131): 135-144