FAQ

Paragraf na Drodze

Paragraf na Drodze

Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego

Opis

Czasopismo Paragraf na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego ukazuje się od 1999 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych. Adresatem publikowanych treści są przede wszystkim biegli sądowi i rzeczoznawcy w dziedzinie wypadków drogowych, ale również związani z problematyką ruchu drogowego prawnicy, policjanci, osoby parające się szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców, a także pracownicy administracji drogowej i zarządów dróg. Paragraf na Drodze jest kwartalnikiem.

ISSN: 1505-3520

eISSN: 2956-3631

Punkty MNiSW: 20

UIC ID: 201077

DOI: 10.4467/15053520PnD

Redakcja

Redaktor naczelny:

Piotr Ciępka

Zastępca redaktora naczelnego:

Adam Reza

Sekretarz redakcji:

Katarzyna Jekiel

Redaktorzy merytoryczni:

Szymon Tarapata,

Sławomir Tarkowski

Redaktor statystyczny:

Grzegorz Zadora

Redaktor językowy:

Justyna Romanowska

Afiliacja

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

1/2024

Data wydania: 29.05.2024

Redaktor naczelny: Piotr Ciępka

Zastępca redaktora naczelnego: Adam Reza

Zawartość numeru