FAQ

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Logotyp Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Opis

Półrocznik „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (PBW) to czasopismo naukowe wydawane od 2009 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną porządku konstytucyjnego państwa. Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje  szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa narodowego, tj.: zagadnienia prawne, działalność instytucji i organizacji odpowiedzialnych za ochronę porządku konstytucyjnego państwa, analizy aktualnego i prognozowanego stanu bezpieczeństwa w perspektywie krajowej oraz międzynarodowej.
Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego. Nad poziomem merytorycznym materiałów zamieszczanych w PBW czuwają rada naukowa oraz recenzenci.
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” można znaleźć w następujących bazach danych: ERIH PLUS, Index Copernicus Journal Master List z ICV 2022: 94.74, Central European Journal for Social Science and Humanities, Polska Bibliografia Naukowa w obu wersjach językowych.
Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą nauczanie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

ISSN: 2080-1335

eISSN: 2720-0841

Punkty MNiSW: 20

UIC ID: 503833

DOI: 10.4467/20801335PBW

Redakcja

Redaktor naczelny:

dr Marek Świerczek

Sekretarz redakcji:

Maria Kiszczyc

Redaktorzy:

Aleksandra Dąbała,

Aneta Olkowska,

Izabela Paczesna,

Monika Sikora

Afiliacja

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Numer 30 (16)

Data wydania: 26.04.2024

Redaktor naczelny: Marek Świerczek

Zastępca redaktora naczelnego:

Sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc

Projekt okładki: Aleksandra Bednarczyk

Tłumaczenie: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zawartość numeru

Wstęp

Marek Świerczek

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Numer 30 (16), 2024, s. 9 - 10

Czytaj więcej Następne

Prace konkursowe

Maciej Heromiński

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Numer 30 (16), 2024, s. 185 - 211

https://doi.org/10.4467/20801335PBW.24.008.19610
Czytaj więcej Następne

Introduction

Marek Świerczek

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Numer 30 (16), 2024, s. 265 - 266

Czytaj więcej Następne