FAQ

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Logotyp Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Szturm na siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Ługańsku w 2014 r. jako przykład operacji służb specjalnych Federacji Rosyjskiej

Data publikacji: 24.05.2023

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 52 - 86

https://doi.org/10.4467/20801335PBW.23.002.17652

Autorzy

Marek Świerczek
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2a 00-993 Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-0661-0315 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Autor analizuje zajęcie siedziby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w Ługańsku w 2014 r. przez prorosyjskich manifestantów. Przedstawia także dobrze udokumentowane poszlaki wskazujące na to, że ługańska SBU została wybrana przez rosyjskie służby specjalne, aby odegrać rolę „wyzwalacza” wystąpień separatystycznych w Donbasie. Temu miało służyć między innymi zgromadzenie w magazynach tej jednostki ogromnych ilości amunicji, broni i materiałów wybuchowych, aby natychmiast po szturmie separatyści mogli przystąpić do tworzenia struktur militarnych. Zdaniem autora infiltracja ukraińskiego SBU i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych była łatwiejsza wskutek istnienia w nich rozgałęzionych sieci klientelistycznych. To umożliwiało politykom wrogim nowej władzy sterowanie instytucjami państwowymi w imię interesów strategicznych Federacji Rosyjskiej.

ABSTRACT

2014 takeover of the SBU headquarters in Lugansk as an example of the operation of the Russian special services

The author analyzes the seizure of the SBU headquarters in Lugansk in 2014 by pro-Russian demonstrators. The author presents well-documented evidence that the Luhansk SBU was selected by the Russian secret services as a “trigger” of the uprising in the Donbas, due to the accumulation of a huge amount of ammunition, weapons and explosives, thanks to which the separatists could immediately start creating military structures after the attack. In the author’s opinion, the infiltration of the Ukrainian SBU and the Ministry of the Interior was facilitated by the existence of branched clientelist networks within them, enabling politicians hostile to the new prowestern government to steer state institutions in the name of the strategic interests of the Russian Federation.

Bibliografia

Borum R., Psychology of Terrorism, University of South Florida 2004.

Brzeziński Z., Wielka szachownica, Warszawa 1999. Cannon W.B., The Wisdom of the Body, London 1932.

Hall E., Ukryty wymiar, Warszawa 1978.

Ryabinin Y., The Basic Causes of the Contemporary Separatism, „Journal of Geography, Politics and Society” 2017, nr 7, s. 5–9.

Sayers M., Kahn A.E., The Great Conspiracy against Russia, New York 1946.

Świerczek M., Czynnik polski w rosyjskiej grze propagandowej o Ukrainę, „Bezpieczeństwo Międzynarodowe” 2013, nr 0.

Świerczek M., Jak Sowieci przetrwali dzięki oszustwu. Sowiecka decepcja strategiczna, Warszawa 2021. Świerczek M., Krucjata 1935, Warszawa 2022.

Świerczek M., Wojna hybrydowa jako strategia polityczna. Próba analizy historycznej na przykładzie działań ZSRS wobec II RP, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, nr 16, s. 81–97.

Wójcik S., Na 30-lecie wyborów w Polsce, „Zeszyty Historyczne” 1978, z. 43, s. 16–43.

 

Literatura rosyjska i ukraińska

Атраментова Л.А. i in., Этническая консолидация на Украине и её роль в популяционных, медико-генетических и фармакогенетических исследованиях, w: Генетика человека и патология. Проблемы эволюционной медицины. Сборник научных трудов, В.А. Степанов (red.), Томск 2014.

Гуськова Е.Ю., Сербы в необъявленной войне конца XX века. «Сохраняйте улыбку – это стиль Белграда», „Славянский мир в третьем тысячелетии” 2015, t. 10.

Торба В., Захват Луганской СБУ. Год безнаказанности, „День” 2015, nr 60.

 

Źródła internetowe

Archivfund bestätigt Sicht der Russen bei Nato-Osterweiterung, Welt, 18 II 2022 r., https://www.welt.de/politik/ausland/article236986765/Nato-Osterweiterung-Archivfund-bestaetigt-Sicht-der-Russen.html [dostęp: 18 II 2022].

Cohen A., Putin’s Valdai folly. Attacking the U.S. while standing on a shaky economy is unwise, „The Washington Times”, 30 X 2014 r., https://www.washingtontimes.com/news/2014/oct/30/cohen-putins-valdai-folly/ [dostęp: 17 VIII 2022].

Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2022), https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/220627-def-exp-2022-en.pdf [dostęp: 17 V 2023].

Fata D., Putin Announced His Manifesto Against the West Fifteen Years Ago. His Story Hasn’t Changed, The Bulwark, 7 II 2022 r., https://www.thebulwark.com/putin-announced-his-manifesto-a-gainst-the-west-fifteen-years-ago-his-story-hasnt-changed/ [dostęp: 30 VIII 2022].

Fried D., Volker K., The Speech In Which Putin Told Us Who He Was, Politico, 18 II 2022 r., https://www.politico.com/news/magazine/2022/02/18/putin-speech-wake-up-call-post-cold-war-order-liberal-2007-00009918 [dostęp: 30 VIII 2022].

Friedman G., The Real World Order, Stratfor, 18 VIII 2008 r., https://worldview.stratfor.com/article/real-world-order [dostęp: 19 VIII 2008].

Gradirovski S., Esipova N., Russian Language Enjoying a Boost in Post-Soviet States, Gallup, 1 VIII 2008 r., https://news.gallup.com/poll/109228/Russian-Language-Enjoying-Boost-PostSoviet-States.aspx [dostęp: 9 III 2023].

Harding L., Russia threatening new cold war over missile defence, „The Guardian”, 11 IV 2007 r., https://www.theguardian.com/world/2007/apr/11/usa.topstories3 [dostęp: 2 IX 2022].

Laack S., Mehrheit stimmt für Russisch als zweite Amtssprache, Tagesschau, http://www.tagess-chau.de/ausland/ukraine344.html [dostęp: 24 IX 2022].

Lopatonok I., Stone O., Revealing Ukraine, YouTube, 9 III 2022 r., https://www.youtube.com/watch?v=jhu3lfgHhCI [dostęp: 10 VIII 2022].

Lopatonok I., Stone O., Ukraine on Fire, YouTube, 20 VIII 2021 r., https://www.youtube.com/watch?v=pKcmNGvaDUs [dostęp: 23 VIII 2022].

Military spending in Russia from 1993 to 2022, https://www.statista.com/statistics/1203160/military-expenditure-russia/ [dostęp: 17 V 2023].

Russia: After Ukraine, Stratfor, 11 XII 2004 r., https://worldview.stratfor.com/article/russia-after-ukraine-free-access [dostęp: 19 VIII 2008].

Russischer Angriff auf Kiew – Patriot-System offenbar beschädigt, Spiegiel, 16 V 2023 r., https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-russland-news-kiew-meldet-alle-18-raketen-abgeschossen-a-8025e47a-db57-473b-a2a8-6c83443171e3 [dostęp: 17 V 2023].

Schwarz P., Walka o władzę na Ukrainie a strategia hegemonii Ameryki, http://www.wsws.org/de/pl/2004/dez2004/ukr1-d28.shtml [dostęp: 11 VI 2013].

Shanker T., Kulish N., Russia Lashes Out on Missile Deal, „The New York Times”, 15 VIII 2008 r., https://www.nytimes.com/2008/08/15/world/europe/16poland.html?hp [dostęp: 1 IX 2022].

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/etnos;2557154 [dostęp: 6 X 2022].

Transparency International Ukraine (Трансперенсі Інтернешнл Україна), Corruption Perceptions Index, https://www.transparency.org/en/countries/ukraine [dostęp: 17 V 2023].

Ukrainian salary map, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukrainian_salary_map.png [dostęp: 24 IX 2022].

Wiegrefe K., Neuer Aktenfund von 1991 stützt russischen Vorwurf, „Der Spiegel”, 18 II 2022 r., https://www.spiegel.de/ausland/nato-osterweiterung-aktenfund-stuetzt-russische-version-a-1613d467-bd72-4f02-8e16-2cd6d3285295 [dostęp: 21 II 2022].

 

Rosyjskie i ukraińskie źródła internetowe

Буткевич Б., Как захватывали луганскую СБУ. Офицер спецслужб – о «русской весне» и о том, почему в СБУ до сих пор работают сепаратисты, Аргумент, 16 XII 2015 r., https://argumentua.com/stati/kak-zakhvatyvali-luganskuyu-sbu [dostęp: 5 VIII 2022].

Вьятрович В., Конец советской империи. 1991-й в Украине в документах КГБ, Аргумент, 19 I 2012 r., https://argumentua.com/stati/konets-sovetskoi-imperii-1991-i-v-ukraine-v-dokumentakh-kgb [dostęp: 6 IX 2022].

В захвате админзданий Луганска участвовали 3,5 тысячи студентов из России, „Телеканал Прямий”, 15 XI 2017 r., https://prm.ua/ru/v-zahvate-adminzdaniy-luganska-uchastvo-vali-3-5-tyisyachi-studentov-ix-rossii-eks-sotrudnik-sbu/ [dostęp: 5 VIII 2022].

Виктор Янукович. Удар властью, YouTube, 7 VII 2021 r., https://www.youtube.com/watch?v=-zyMSuxjpEhE [dostęp: 3 IX 2022].

В Луганске штурмовали здание СБУ, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=6rpgpZvm-W4k [dostęp: 18 IX 2022].

В Луганске появился «народный губернатор», Интерфакс, 21 IV 2014 r., https://www.interfax.ru/world/372935 [dostęp: 5 VIII 2022].

Внутри Луганской СБУ: взрывчатка, патроны, арсенал автоматов, YouTube, 9 IV 2014 r., https://www.youtube.com/watch?v=qRFU7OChuXs [dostęp: 15 X 2022].

Военные действия в Луганске: Захват базы СБУ террористами, а люди покидают опасный регион, YouTube, 6 VI 2014 r., https://www.youtube.com/watch?v=YbwOdOlM3Ns [dostęp: 17 IX 2022].

Военный конфликт в Донбассе: ключевые даты и факты, BBC News Russian, 14 IV 2017 r., https://www.bbc.com/russian/features-39598555 [dostęp: 5 VIII 2022].

Возле СБУ в Луганске готовятся к штурму и продолжают укреплять баррикады, Схід.info, https://cxid.info/113524_vozle-sbu-v-luganske-gotovyatsya-k-shturmu-i-prodolzhayut-ukreply-at-barrikady-foto.html [dostęp: 22 IX 2022].

Все оружие СБУ под контролем сепаратистов в Луганске, YouTube, 7 IV 2014 r., https://www.youtube.com/watch?v=Ruk63o8IQ_Q [dostęp: 25 IX 2022].

Генерал СБУ Александр Петрулевич. ГОРДОН, YouTube, 19 I 2018 r., https://www.youtube.com/watch?v=lQOxmkC5YNc [dostęp: 24 IX 2022]

Гиркин (Стрелков). Донбасс, MH17, Гаага, ФСБ, полудохлый Путин, Сурков, Божий суд. „ГОРДОН” (2020), YouTube, 18 V 2020 r., https://www.youtube.com/watch?v=hf6K6pjK_Yw [dostęp: 1 IX 2022].

Гусєв Г., «Западные дипломаты не верили, что мы выстоим». Александр Турчинов рассказывает как весной-летом 2014 года занял все высшие посты в Украине, заново строил власть и начал АТО, Бабель, 23 VIII 2021 r., https://babel.ua/ru/texts/68499-zapadnye-diplomaty-ne-verili-chto-my-vystoim-aleksandr-turchinov-rasskazyvaet-kak-vesnoy-letom-2014-goda-zanyal-vse-vysshie-posty-v-ukraine-zanovo-stroil-vlast-i-nachal-ato [dostęp: 5 VIII 2022].

Державна зрада! Капітан здав росіянам єдиний український підводний човен – ТСН, YouTube, 4 VII 2022 r., https://www.youtube.com/watch?v=4wlWVAuAV4U [dostęp: 29 IX 2022].

«Двери войны в Луганской области открыл - генерал Гуславский», - заявил на суде Ефремов, YouTube, 4 III 2019 r., https://www.youtube.com/watch?v=f5a7-UEI9f0 [dostęp: 11 IX 2022].

Донбасс: война, изоляция, безысходность. Новости никому не нужного региона, YouTube, 23 XII 2020 r., https://www.youtube.com/watch?v=Yk7ilJMdo14 [dostęp: 17 IX 2022].

«Донбасс за нами». Официальный клип премьера, YouTube, 11 V 2021 r., https://www.youtube.com/watch?v=JQUiYm6iK7c [dostęp: 1 VIII 2022].

Захват Луганского СБУ: появились признания свидетелей, Апостроф, 16 XI 2016 r., https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2016-11-16/zahvat-luganskogo-sbu-poyavilis-priznaniya-svideteley-/77260 [dostęp: 5 VIII 2022].

Захват СБУ в Луганске – версия экс-главы СБУ в области, Гордон https://gordonua.com/publications/petrulevich-terroristicheskie-gruppy-gru-rossii-uzhe-v-kieve-i-zhdut-signala-29825.html [dostęp: 1 IX 2022].

Захват управления СБУ в луганской области: день восьмой, „Укринформ”, 13 IV 2014 r., https://www.ukrinform.ru/rubric-other_news/1647726-zahvat_upravleniya_sbu_v_luganskoy_oblasti_den_vosmoy_1623586.html [dostęp: 5 VIII 2022].

Захватчики здания СБУ в Луганске выдвинули требования, http://fraza.ua/news/08.04.14/192963/zahvatchiki_zdanija_sbu_v_luganske_vydvinuli_trebovanija.html [dostęp: 21 IX 2022].

ЗРАДА в КРЫМУ. Главные предатели Украины РЕШИЛИСЬ на НЕПОПРАВИМОЕ – Гражданская оборона, YouTube, 19 V 2022 r., https://www.youtube.com/watch?v=vZa6k6E-BYX8 [dostęp: 28 IX 2022].

Институт истории РАН возрождает понятие «Новороссия», wywiad z dyr. Instytytu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk Jurijem Pietrowem, BBC News Russian, 16 VII 2014 r., https://www.bbc.com/russian/russia/2014/07/140716_russia_ukraine_history_paper [dostęp: 15 IX 2022].

Как начиналась война на Луганщине. Рассказ офицера СБУ, „Корупція Інфо”, 22 XII 2014 r., https://korupciya.com/dhsdhdh-dhdhndhdhdhdhdhnfnoe-dhdhdhdhdh-dhdh-dhnfdhdhdhn-dhdhdhu-dhdhnfnfdhdhdh-dhndhndhundh-dhcdhdh/ [dostęp: 5 VIII 2022].

Карта распределения голосов по областям между лидерами на выборах Президента Украины в первом туре, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%
D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0
%B8%D0%BD%D0%B5_(2010)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%B-B:Ukraine_ElectionsMap_2010-1_ru.svg
[dostęp: 7 X 2022].

Красный Луч. Перекресток. 07.04.2014 год, http://redrey.com.ua/news/city/4158--07042014 [dostęp: 22 IX 2022].

Кузьмук о министрах обороны Украины Саламатине и Лебедеве и главе СБУ Якименко, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=xxC1SPlwzZg [dostęp: 25 IX 2022].

«ЛНР». История одной авантюры, YouTube, 28 III 2015 r., https://www.youtube.com/watch?v=cu97AEWt8HY [dostęp: 1 X 2022].

Луганская СБУ в плену вооруженных сепаратистов: что творится внутри, YouTube, 9 IV 2014 r., https://www.youtube.com/watch?v=bqyvtrWBbxs [dostęp: 24 IX 2022].

МВД Украины: сепаратисты в Луганске не брали заложников и не минировали здание СБУ, Деловой Петербург, 9 IV 2014 r., https://www.dp.ru/a/2014/04/09/MVD_Ukraini_separatisti [dostęp: 16 IX 2022].

Наливайченко объяснил, почему террористам позволили захватить СБУ в Луганске, Obozrevatel, 30 IX 2015 r., https://incident.obozrevatel.com/crime/93216-nalivajchenko-oby-asnil-pochemu-terroristam-dali-zahvatit-luganskoe-upravlenie-sbu.htm [dostęp: 5 VIII 2022].

Новая Украина. Фильм 1. Дикие деньги, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=h4_u2LOzqIg [dostęp: 10 IX 2022].

Орел Т., wywiad z gen. Aleksandrem Petrulewiczem, „Бульвар Гордона” 2017, nr 15 (623), https://www.openforest.org.ua/33282/ [dostęp: 5 VIII 2022].

Оружие. СБУ Луганск 24.04.2014, YouTube, 24 IV 2014 r., https://www.youtube.com/watch?v=E-U1SfQwlVRg [dostęp: 1 X 2022].

Освещение убийств на Майдане СМИ на Западе – грубое искажение» Интервью с Иваном Качановским, East and West, 5 III 2019 r., https://eastandwest.me/2019/03/05/interviyu-ivan-kachanovski-snaiperi-maidan/ [dostęp: 28 VIII 2022].

Профессор Иван Качановский (Канада): Масштабное расследование бойни на майдане, https://ruskline.ru/opp/2015/oktyabr/17/professor_ivan_kachanovskij_kanada_masshtabnoe_rassledovanie_bojni_na_majdane [dostęp: 1 IX 2022].

Профессор из Оттавы доказал: в гибели «Небесной сотни» виновны мятежники евромайдана, Live Journal, https://urba.livejournal.com/12511220.html [dostęp: 2 IX 2022].

Путин В., Об историческом единстве русских и украинцев, 12 VII 2021 r., http://kremlin.ru/events/president/news/66181 [dostęp: 30 III 2022].

Путин В., Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», http://kremlin.ru/events/president/news/66181 [dostęp: 17 V 2023].

Путин В., Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 [dostęp: 30 III 2022].

Русская весна. Начало, YouTube, 15 I 2020 r., https://www.youtube.com/watch?v=bkIAOn-th3_U [dostęp: 3 IX 2022].

СБУ по требованию митингующих освободила арестованных активистов в Луганской области, 6 IV 2014 r., https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1101119/amp [dostęp: 23 IX 2022].

СБУ разоблачила диверсионную группу, планировавшую захват власти в Луганской области, Tass, 5 IV 2014 r., https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1099728?utm_sour-ce=ru.wikipedia.org&utm_medium=referral&utm_campaign=ru.wikipedia.org&utm_referrer=ru.wikipedia.org [dostęp: 28 IX 2022].

Стрижова O., Годовщина захвата луганского СБУ: воспоминания очевидцев, Radio Svoboda, 6 IV 2017 r., https://www.radiosvoboda.org/a/28414815.html [dostęp: 5 VIII 2022].

Судя по данным опроса, 40% украинцев хотят, чтобы русский язык стал официальным, https://www.newsru.com/arch/world/14sep2004/lang.html [dostęp: 9 III 2023].

У Луганську захоплено будівлю СБУ, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Uvtjt-TA_5z8 [dostęp: 16 IX 2022].

У нас на всех уровнях управления государством огромное количество агентов ФСБ, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=OwNoS6Ay_0w [dostęp: 4 IX 2022].

Хмелько В.Є., Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості й тенденції змін за роки незалежності, http://www.kiis.com.ua/materials/articles_HVE/16_linguaethnical.pdf [dostęp: 25 IX 2022].

Что происходит в Луганске: захват СБУ и торги с властями, Odessa Daily, 17 IV 2014 r., http://odessa-daily.com.ua/news/chto-proishodit-v-luganske-zahvat-sbu-i-torgi-s-vlastyami-id64412.html [dostep: 5 VIII 2022].

Что требуют «федералисты» с автоматами от луганского СБУ?, YouTube, 7 IV 2014 r., https://www.youtube.com/watch?v=sWnmaI-2cvI [dostęp: 17 IX 2022].

Экс-начальник Луганской СБУ Петрулевич: Террористические группы ГРУ России уже в Киеве и ждут сигнала, Гордон, 2 VII 2014 r., https://gordonua.com/publications/Petrulevich-Terroristicheskie-gruppy-GRU-Rossii-uzhe-v-Kieve-i-zhdut-signala-29825.html [dostęp: 22 IX 2022]. 

Informacje

Informacje: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, s. 52 - 86

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
2014 takeover of the SBU headquarters in Lugansk as an example of the operation of the Russian special services

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-0661-0315

Marek Świerczek
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2a 00-993 Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-0661-0315 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2a 00-993 Warszawa

Publikacja: 24.05.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC-BY-NC-SA  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marek Świerczek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 23

Liczba pobrań: 15