FAQ

Studia Archiwalne

Studia Archiwalne

Opis

,,Studia Archiwalne” to czasopismo naukowe Archiwum Państwowego w Lublinie. Powstało w 2004 r. jako seria wydawnicza. W tej formule wydano trzy tomy periodyku w latach 2004, 2006 i 2010. W 2017 r.
,,Studia Archiwalne” zostały przekształcone w czasopismo, wydawane jako rocznik. W związku z tym powołano nowy Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Skupieńskiego (UMCS Lublin) oraz nowy Komitet Redakcyjny, na którego czele jako redaktor główny stanął dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie). W 2023 r. po przejściu na emeryturę dr. Piotra Dymmela, obowiązki redaktora głównego przejął nowy Dyrektor APL - Krzysztof Kołodziejczyk. W 2023 r. periodyk trafił również na listę punktowaną Ministerstwa Edukacji i Nauki.

ISSN: 1734-7513

eISSN: 2720-3697

Punkty MNiSW: 20

UIC ID: 504531

DOI: 10.4467/17347513SA

Redakcja

Redaktor naczelny:

Krzysztof Kołodziejczyk

Sekretarz redakcji:

Bartosz Staręgowski

Redaktor:

Dr hab. Artur Górak,

Dr hab. Marek Konstankiewicz,

Dr Joanna Kowalik-Bylicka,

Dr hab. Tomasz Nowicki

Afiliacja

Archiwum Państwowe w Lublinie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Tom 10

Data wydania: 02.2024

Redaktor naczelny: Krzysztof Kołodziejczyk

Sekretarz redakcji: Bartosz Staręgowski

Projekt okładki: Jerzy Durakiewicz.

Tłumaczenie streszczeń i słów kluczowych: Jerzy Adamko.

Na okładce: Odcisk pieczęci burmistrza na ekstrakcie z akt miejskich Lublina z 4 lipca 1539 r. Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta miasta Lublina, Dokumenty miasta Lublina, sygn. 467.

Zawartość numeru