FAQ

Czasopismo Techniczne

Misja i cele czasopisma

Misja "Czasopisma Technicznego"

Czasopismo Techniczne jest wydawnictwem naukowym o zasięgu międzynarodowym, które publikuje wyniki badań pracowników instytucji naukowych. Wzrastająca liczba autorów z zagraniczną afiliacją świadczy o jakości i wysokim poziomie merytorycznym Czasopisma. Wszystkie artykuły publikowane są w otwartym dostępie.


Celem Czasopisma Technicznego jest przede wszystkim umożliwienie pracownikom naukowym prezentacji i promocji swoich osiągnięć na arenie międzynarodowej. Ideą jest stworzenie przestrzeni naukowej do wymiany doświadczeń oraz udostępnienie najnowszych wyników badań inżynierom, realizującym prezentowane zagadnienia w praktyce.


Czasopismo Techniczne jest miesięcznikiem publikującym artykuły z zakresu szeroko pojętych nauk technicznych i ścisłych: architektury i urbanistyki, automatyki i robotyki, inżynierii biomedycznej, budowy i eksploatacji maszyn, budownictwa, elektroniki i elektrotechniki, energetyki, fizyki, informatyki, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, matematyki, mechaniki, technologii chemicznej i transportu.