FAQ

Czasopismo Techniczne

Dostępna jedynie zawartość archiwalna. Aktualną treść można znaleźć na nowej stronie internetowej czasopisma.

Czasopismo Techniczne

Opis

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.

W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.

Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN: 0011-4561

eISSN: 2353-737X

Punkty MNiSW: 40

UIC ID: 200163

DOI: 10.4467/2353737XCT

Redakcja

Redaktor naczelny (2019):

Józef Gawlik

Sekretarz redakcji (2019):

Dorota Sapek

Dodatkowi redaktorzy:

Aleksandra Urzędowska

Redaktor statystyczny:

dr Jan Pudełko

Native speaker:

Tim Churcher

Wydania czasopisma

2019

Volume 12 Year 2019 (116)

2019

Volume 11 Year 2019 (116)

2019

Volume 10 Year 2019 (116)

2019

Volume 9 Year 2019 (116)

2019

Volume 8 Year 2019 (116)

2019

Volume 7 Year 2019 (116)

2019

Volume 6 Year 2019 (116)

2019

Volume 5 Year 2019 (116)

2019

Volume 4 Year 2019 (116)

2019

Volume 3 Year 2019 (116)

2019

Volume 2 Year 2019 (116)

2019

Volume 1 Year 2019 (116)

2018

Volume 12 Year 2018 (115)

2018

Volume 11 Year 2018 (115)

2018

Volume 10 Year 2018 (115)

2018

Volume 9 Year 2018 (115)

2018

Volume 8 Year 2018 (115)

2018

Volume 7 Year 2018 (115)

2018

Volume 6 Year 2018 (115)

2018

Volume 5 Year 2018 (115)

2018

Volume 4 Year 2018 (115)

2018

Volume 3 Year 2018 (115)

2018

Volume 2 Year 2018 (115)

2018

Volume 1 Year 2018 (115)

2017

Volume 12 Year 2017 (114)

2017

Volume 11 Year 2017 (114)

2017

Volume 10 Year 2017 (114)

2017

Volume 9 Year 2017 (114)

2017

Volume 8 Year 2017 (114)

2017

Volume 7 Year 2017 (114)

2017

Volume 6 Year 2017 (114)

2017

Volume 5 Year 2017 (114)

2017

Volume 4 Year 2017 (114)

2017

Volume 3 Year 2017 (114)

2017

Volume 2 Year 2017 (114)

2017

Volume 1 Year 2017 (114)

2016

Mechanika Zeszyt 5-M (15) 2016

2016

Elektrotechnika Zeszyt 3-E 2016

2016

Elektrotechnika Zeszyt 2-E 2016

2016

Środowisko 1-Ś (11) 2016

2016

Mechanika Zeszyt 4-M 2016

2016

Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016

2016

Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016

2016

Budownictwo Zeszyt 2-B 2016

2016

Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP 2016

2016

Mechanika Zeszyt 3-M (10) 2016

2016

Budownictwo Zeszyt 1-B (6) 2016

2016

Architektura Zeszyt 1-A (5) 2016

2016

Chemia Zeszyt 1 Ch (4) 2016

2016

Elektrotechnika Zeszyt 1-E (2) 2016

2016

Mechanika Zeszyt 2-M (3) 2016

2016

Mechanika Zeszyt 1-M (1) 2016

2015

Budownictwo Zeszyt 4-B (28) 2015

2015

Mechanika Zeszyt 4-M (26) 2015

2015

Architektura Zeszyt 12-A (27) 2015

2015

Środowisko Zeszyt 3-Ś (25) 2015

2015

Środowisko Zeszyt 2-Ś (24) 2015

2015

Architektura Zeszyt 9-A (15) 2015

2015

Nauki Podstawowe Zeszyt 2-NP (20) 2015

2015

Architektura Zeszyt 11-A (22) 2015

2015

Budownictwo Zeszyt 3-B (23) 2015

2015

Środowisko Zeszyt 1-Ś (18) 2015

2015

Mechanika Zeszyt 3-M (21) 2015

2015

Mechanika Zeszyt 2-M (7) 2015

2015

Architektura Zeszyt 5-A (5) 2015

2015

Architektura Zeszyt 6-A (9) 2015

2015

Architektura Zeszyt 7-A (10) 2015

2015

Architektura Zeszyt 8-A (14) 2015

2015

Architektura Zeszyt 3-A (3) 2015

2015

Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP (19) 2015

2015

Mechanika Zeszyt 1-M (6) 2015

2015

Elektrotechnika Zeszyt 2-E (13) 2015

2015

Architektura Zeszyt 10-A (16) 2015

2015

Architektura Zeszyt 2-A (2) 2015

2015

Architektura Zeszyt 4-A (4) 2015

2015

Elektrotechnika Zeszyt 1-E (8) 2015

2015

Budownictwo Zeszyt 2-B (12) 2015

2015

Chemia Zeszyt 1 Ch (17) 2015

2015

Budownictwo Zeszyt 1-B (11) 2015

2015

Architektura Zeszyt 1-A (1) 2015

2014

Architektura Zeszyt 9-A (22) 2014

2014

Architektura Zeszyt 7 A (14) 2014

2014

Architektura Zeszyt 4 A (9) 2014

2014

Budownictwo Zeszyt 4-B (12) 2014

2014

Chemia Zeszyt 2-Ch (24) 2014

2014

Architektura Zeszyt 8 A (15) 2014

2014

Architektura Zeszyt 10 A (23) 2014

2014

Architektura Zeszyt 6 A (11) 2014

2014

Architektura Zeszyt 5 A (10) 2014

2014

Mechanika Zeszyt 2-M (13) 2014

2014

Nauki Podstawowe Zeszyt 2 NP (16) 2014

2014

Budownictwo Zeszyt 6-B (21) 2014

2014

Budownictwo Zeszyt 5-B (19) 2014

2014

Środowisko Zeszyt 1-Ś (20) 2014

2014

Nauki Podstawowe Zeszyt 3 NP (17) 2014

2014

Chemia Zeszyt 1-Ch (18) 2014

2014

Budownictwo Zeszyt 3-B (8) 2014

2014

Architektura Zeszyt 3 A (3) 2014

2014

Architektura Zeszyt 2 A (2) 2014

2014

Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (7) 2014

2014

Mechanika Zeszyt 1-M (4) 2014

2014

Architektura Zeszyt 1 A (1) 2014

2014

Budownictwo Zeszyt 2-B (6) 2014

2014

Budownictwo Zeszyt 1-B (5) 2014

2013

Automatyka Zeszyt 4-AC (12) 2013

2013

Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2013

2013

Automatyka Zeszyt 3-AC (11) 2013

2013

Architektura Zeszyt 2-A (7) 2013

2013

Automatyka Zeszyt 2 AC (10) 2013

2013

Chemia Zeszyt 1-Ch (1) 2013

2013

Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (4) 2013

2013

Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013

2013

Budownictwo Zeszyt 1-B (6) 2013

2013

Architektura Zeszyt 1-A (3) 2013

2013

Automatyka Zeszyt 1-AC (2) 2013

2012

Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012

2012

Mechanika Zeszyt 8-M (22) 2012

2012

Mechanika Zeszyt 6-M (11) 2012

2012

Budownictwo Zeszyt 1-B (2) 2012

2012

Budownictwo Zeszyt 4-B (21) 2012

2012

Automatyka Zeszyt 1-AC (25) 2012

2012

Architektura Zeszyt 7-A (29) 2012

2012

Architektura Zeszyt 4-A (13) 2012

2012

Chemia Zeszyt 2-Ch (17) 2012

2012

Elektrotechnika Zeszyt 1-E (24) 2012

2012

Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP (18) 2012

2012

Środowisko Zeszyt 2-Ś (23) 2012

zobacz wszystkie tomy