FAQ

Zoon Politikon

Zoon Politikon

Opis

„Zoon Politikon” jest recenzowanym multidyscyplinanym rocznikiem nawiązującym do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil „Zoon Politikon” jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter multidyscyplinany, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.
Publikacja w czasopiśmie Zoon Politikon nie wiąże się z żadnymi opłatami od autorów.

Publikowanie czasopisma „Zoon Politikon” na Portalu Czasopism Naukowych w latach 2018-2019 było finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Zoon Politikon" w latach 2018-2019 było finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
Właściel i wydawca czasopisma: Collegium Civitas, Warszawa, Polska

ISSN: 2082-7806

eISSN: 2543-408X

Punkty MNiSW: 20

UIC ID: 201060

DOI: 10.4467/2543408XZOP

Redakcja

Redaktor naczelny:

Stanisław Mocek

Zastępca redaktora naczelnego:

Mariusz Finkielsztein

Sekretarz redakcji:

Anna Kuczyńska

Redaktorzy tematyczni:

Marta Sałkowska,

Anna Radiukiewicz,

Paweł Matuszewski,

Tadeusz Gadacz,

Eva Polonska-Kimunguyi

Redaktor techniczno-wydawniczy:

Marek Gawron

Ekspert ds. komunikacji:

Klaudia Wójcik

Afiliacja

Collegium Civitas

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne