FAQ

Zoon Politikon

Recenzenci

2023

dr Magdalena Adamus, Masaryk University
Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński, AWF Warszawa
dr hab. Dorota Folga-Januszewska, Akademia Sztuk Pięknych Warszawa
Prof. Michael E. Gardiner, Western University Canada
dr Katarzyna Kalinowska, Collegium Civitas
dr Piotr Kosiak, Collegium Civitas
mgr Krzysztof Krysiak, Uniwersytet Wrocławski
dr Katarzyna Kułakowska, Instytut Sztuki PAN
dr hab. Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Przemysław Nosal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Antony Pudderhatt, Lakehead University
dr Josefa Ros Velasco, Complutense University of Madrid
Prof. dr hab. Izabela Wagner, Université de Paris Cité
dr Justyna Żak-Szwarc, Uniwersytet Warszawski

2022

dr hab. Olgierd Annusiewicz, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Długosz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Magdalena El Ghamari, Collegium Civitas
dr Michael Graeney, Lancaster University
dr Łukasz Kaszkowiak, Uniwersytet Wrocławski
dr Iga Kazimierczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. Małgorzata Lisowska Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Monika Michałowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Kamila Miłkowska-Samul, Uniwersytet Warszawski
dr Agnieszka Nitza, Collegium Civitas
dr hab. Andrzej Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Joanna Rużyńska, Uniwersytet Warszawski
dr Naomi Smith, Federation University Australia
dr Piotr Toczyski, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Prof. dr hab. Łukasz Trzciński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr Marcin Zaród, Uniwersytet Warszawski

2021

dr Dariusz Brzeziński , IFiS PAN
dr hab. Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Łukasz Bukowiecki, Uniwersytet Warszawski
dr Michał Cebula, Uniwersytet Wrocławski
dr Bogna Dowigałło, Uniwersytet Gdański
dr Sean Gaston, The University of Melbourne
dr Zbigniew Głąb, Uniwersytet Łódzki
dr Maria Kobielska , Uniwersytet Jagielloński
Prof. Leszek Koczanowicz, SWPS
dr Kornelia Kończal, Ludwig-Maximilians-Universität München
dr Tomasz Leszkowicz, IH PAN
dr Barbara Markowska, Collegium Civitas
Prof. Ewa Nowicka-Rusek, Collegium Civitas
dr Szymon Nożyński, Dolnośląska Szkoła Wyższa
dr Adam Ostolski, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Wojciech Pawlik, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Elżbieta Rybicka, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Jolanta Rzeźnicka-Krupa, Uniwersytet Gdański
dr Adam Stern, University of Wisconsin-Madison
Prof. Andrzej Szpociński, ISP PAN
Prof. Izabela Ślężak, Uniwersytet Łódzki
dr Katarzyna Uklańska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof. Anna Wieczorkiewicz, Uniwersytet Warszawski
dr Katarzyna Wyrzykowska, IFiS PAN
dr hab. Anna Ziębińska-Witek, UMCS
dr Dorota Żuchowska-Skiba, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

2020

Prof. Emilia Araujo, Universidade do Minho, Portugalia
dr Jacek Bieliński, Collegium Civitas
Prof. Tomasz Gross , Princeton University, USA
dr Włodzimierz Holsztyński , Uniwersytet Warszawski
dr Krzysztof Iwanek , Akademia Obrony Narodowej
mgr Aleksandra Jaskólska , Uniwersytet Warszawski
dr Kamila Kacprzak-Wachniew , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr Krzysztof Kasianiuk , Collegium Civitas
dr Jerzy Kociatkiewicz, Institut Mines-Télécom Business School, Francja
Prof. Monika Kostera , Uniwersytet Jagielloński
dr Arkadiusz Lewandowski , Mazowiecka Publiczna Uczelnia w Płocku
Prof. Sławomir Łodziński , Uniwersytet Warszawski
dr Agnieszka Nitza-Makowska , Collegium Civitas
Prof. Marek Nowak , Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Ewa Nowicka , Collegium Civitas
dr Izabela Rećko, Collegium Civitas
Prof. Ingrid Robeyns , Utrecht University, Holandia
dr hab. Lech Rubisz , Uniwersytet Opolski
dr Marta Sałkowska , Collegium Civitas
dr Monika Struck-Peregończyk , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Prof. Krzysztof Zagórski , Akademia Leona Koźmińskiego
dr Marek Zborowski, Uniwersytet Warszawski

2019

dr Emília Araújo, Universidade do Minho, Portugalia
Prof. dr hab. Krzysztof Byrski, Uniwersytet Jagielloński
r. pr. Przemysław Ciszek, 
dr Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Stanisław Falliński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Prof. dr hab. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Marcin Gajek, Collegium Civitas
dr Katarzyna Iwińska, Collegium Civitas
mgr Aleksandra Jaskólska, Uniwersytet Warszawski
mgr Jacqueline Kacprzak, Collegium Civitas
dr Barbara Markowska, Collegium Civitas
Prof. dr hab. Irena Pańków, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Uniwersytet w Białymstoku
mgr Anna Siwek, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Robert Sobiech, Collegium Civitas
dr Andrzej Stępnikowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
dr hab. Tomasz Stryjek, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Andrzej Szpociński, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk
dr hab. Bartłomiej Walczak, Uniwersytet Warszawski

2018

dr Maja Biernacka, Uniwersytet w Białymstoku
dr Agnieszka Bukowska, Collegium Civitas
dr hab. Barbara Cieślicka, Uniwersytet w Białymstoku
dr Elżbieta Czapka, Oslo University, Norwegia
dr Grażyna Czubińska, Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO), Londyn
dr Magdalena El Ghamari, Collegium Civitas
Prof. dr hab. Krzysztof Jaskułowski, Uniwersytet SWPS
dr Sławomir Klimkiewicz, Collegium Civitas
dr Elżbieta Kolasińska, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz, Collegium Civitas
dr Maciej Kozłowski, Collegium Civitas
dr Magdalena Lesińska, Uniwersytet Warszawski
dr Piotr Łaciński, Collegium Civitas
dr hab. Wojciech Łukowski, Uniwersytet Warszawski
dr Magdalena Łuźniak-Piecha, Uniwersytet SWPS
dr hab. Adam Mrozowicki, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Bartłomiej Walczak, Uniwersytet Warszawski
dr dr Roland Zarzycki, Collegium Civitas
Prof. dr hab. Maria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. Ryszard Żelichowski, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

2017

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
dr hab. Małgorzata Budyta-Budzyńska, Collegium Civitas
mgr Maciej Duszyński, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
dr Marcin Gajek, Collegium Civitas
dr Marcin Jewdokimow, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Sławomir Klimkiewicz, Collegium Civitas
dr Michał Komar, Collegium Civitas
Prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz, Collegium Civitas
dr Maciej Kozłowski, Collegium Civitas
dr hab. Sławomir Łodziński, Uniwersytet Warszawski
dr Grzegorz Makowski, Collegium Civitas
Prof. dr hab. Aleksander Manterys, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk
dr Agnieszka Nitza, Collegium Civitas
dr Julian Pańków, Collegium Civitas
dr Anna Radiukiewicz, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Uniwersytet w Białymstoku
dr Anna Siwek, Collegium Civitas
dr hab. Jan Skórzyński, Collegium Civitas
dr hab. Tomasz Stryjek, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk; Collegium Civitas
dr Łukasz Tolak, Collegium Civitas
dr Jakub Wysmułek, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk
dr dr Roland Zarzycki, Collegium Civitas