FAQ

Zoon Politikon

Call for Papers

Call for papers

Misją „Zoon Politikon” jest śledzenie i inspirowanie refleksji nad zjawiskami kluczowymi dla kształtu współczesnych społeczeństw – w ich ujęciu socjologicznym, politologicznym, filozoficznym czy kulturoznawczym. Pismo nawiązuje do arystotelesowskiej tradycji myślenia o sprawach społecznych i życiu publicznym, zarazem jednak ma charakter interdyscyplinarny, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dziedzin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot we współczesnym świecie.

 

Czasopismo w sposób ciągły przyjmuje do druku artykuły z zakresu socjologii, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Publikujemy zarówno artykuły teoretyczne, jak i empiryczne. Zachęcamy także do nadsyłania krótszych polemik, komentarzy lub recenzji. Do składania tekstów zapraszamy również doktorantów i doktorantki, którzy mogą publikować w dziale Debiuty.

 

Teksty (w języku polskim lub angielskim) prosimy nadsyłać na adres redakcji zoonpolitikon@civitas.edu.pl lub za pośrednictwem Panelu Redakcyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki redakcyjnej, procedury recenzyjnej oraz formy tekstów znajdą Państwo w zakładkach "Instrukcje dla Autorów" oraz "Procedura recenzowania".

 

Temat najbliższego numeru:

Gender (15/2024) - termin nadsyłania artykułów w j. polskim lub angielskim: 30.11.2023 . Redaktorki tematyczne:  prof. Joanna Mizielińska  (Collegium Civitas),  dr Agata Stasińska  (Collegium Civitas).

 

Tematy poprzednich numerów:

 • Nuda (14/2023)  - termin nadsyłania artykułów w j. polskim lub angielskim:  30.06.2023.
  Redaktorzy tematyczni:  dr Mariusz Finkielsztein i dr Maria Flakus.
 • Digital Society (13/2022)  - termin nadsyłania artykułów w j. polskim lub angielskim:  30.09.2022.
  Redaktorzy tematyczni:  dr Izabela Rećko i dr hab. Paweł Matuszewski.
 • Emocje (12/2021) - termin nadsyłania artykułów w j. polskim lub angielskim:  27 czerwca 2021.
  Redaktor tematyczny:  dr Maja Sawicka
 • Nauka (11/2020) - termin nadsyłania artykułów w j. polskim lub angielskim: 28 czerwca 2020.
  Redaktor tematyczny:  prof. Izabela Wagner
 • Migracje (9/2018) - termin nadsyłania artykułów w j. polskim lub angielskim: 18 listopada 2018