FAQ

Zoon Politikon

The Hypertrophy of Polish Remembrance Policy after 2015: Trends and Outcomes

Data publikacji: 20.12.2018

Zoon Politikon, 2018, Special Issue 2018, s. 43 - 66

https://doi.org/10.4467/2543408XZOP.18.003.10059

Autorzy

Tomasz Stryjek
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
https://orcid.org/0000-0002-9137-7537 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Polish authorities have placed so much importance on remembrance policy since the end of 2015 that it has led to the hypertrophy of the phenomenon. From the 1990s, Poland has been at the forefront of shaping the infrastructure of this form of politics in Europe. Admittedly, even before 2015, national remembrance policy referred mainly to martyrologic and heroic experiences from the period 1939-1956, but it was the victory of Law and Justice in the  elections in 2015 and the creation of a oneparty government that resulted in the repeated official declarations of the necessity to defend national “dignity”. This has been accompanied by wiping from national memory past crimes committed by Poles, particularly against Jews.

This Article is made in Open Access, available under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 license.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl

This article is a translated and modified version of the text that was published in the previous issue of “Zoon Politikon”. See:
Tomasz Stryjek, Hipertrofia polityki pamięci w III RP i jej konsekwencje od roku 2015, "Zoon Politikon" (8) 2017, DOI: 10.4467/2543408XZOP.17.004.9263.

Bibliografia

Czarnecka D. (2015), „Pomniki wdzięczności” Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej [The Red Army “gratitude monuments” in Polish People`s Republic and the Third Polish Republic], IPN – KŚZpNP, Warszawa

Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (2018), [Continue is night. The Fate of the Jews in the chosen counties of the occupied Poland], (Eds.) Engelking B., Grabowski J., Vol. 1, 2, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa

Dudek A. (2011), Instytut. Osobista historia IPN [The Institute. Personal his-tory of the Institute of National Remembrance], Czerwone i Czarne, Warszawa

Gawin: Instytut Solidarności i Męstwa wprowadzi polskie źródła do świa-towej historiografii [Gawin: The Solidarity and Bravery Institute will introduce Polish sources to world historiography] (2018), GazetaPrawna.pl, https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1104350,minister-gawin-o-instytut-solidarnosci-i-mestwa.html

Gross J.T. (2001), Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland, Princeton University Press, Princeton

Jarska N. (2015), Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945-1960, [Women of marble. Women workers in Poland 1945-1960], IPN – KŚZpNP, Warszawa

Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej (2015), [The Soviet prisoners of war during the II World War], (Ed.) Wojtkowiak J., Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa

Koczwańska-Kalita D. (2015), (Nie)chciane dziecko III RP. Instytut Pamięci Narodowej 2000-2010. Geneza, funkcjonowanie, kontekst społeczny i polityczny [(Un)wanted child of the Third Rzeczpospolita. The Institute of National Remembrance: origin, functioning, social and political context], Arcana, Kraków

Law (1998), Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (1998), Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1016

Law (2016a), Ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej [Law from 1 April 2016 on the prohibition of propagation of communism or other totalitarian regime by names of buildings, facilities and public utilities], Dz.U. 2016 poz. 744, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000744/U/D20160744Lj.pdf

Law (2016b), Uchwała Sejmu RP z 22 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945 [Seim Resolution from 22 July 2016 on the homage to the victims of genocide committed by Ukrainian nationalists on citizens of the Second Rzeczpospolita in 1943-1945], M.P. 2016 poz. 726, http://dziennikustaw.gov.pl/mp/2016/726/1

Law (2016c), Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy [Law from 16 December 2016 on amending the law on retirement provision for officers], Dz.U. 2016 poz. 2270, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2270/1

Law (2017a), Ustawa z 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego [Law from 9 November 2017 on the Witold Pilecki In-stitute of Solidarity and Valor], Dz.U. 2017 poz. 2303

Law (2017b), Ustawa z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propa-gowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej [Law from 22 June 2017 on amending the law on the prohibition of propagation of communism or other totalitarian regime by names of buildings, facilities and public utilities], Dz.U. 2017 poz. 1389, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001389/O/D20171389.pdf

Law (2018), Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [Law from 16 January 2018 on amending the law on the In-stitute of National Remembrance], Dz.U. 2018 poz. 369, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/369

Łuszczyna M. (2017), Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne [The Small Crime. Polish concentration camps], Znak Horyzont, Kraków

Miller A.(2012), Istoricheskaia politika v Vostochnoy Yevrope v 21 veke [The politics of memory in the Eastern Europe in the XXI century], (in:) Istoricheskaia politika v 21 veke  [The politics of memory in the XXI century], (Eds.) Miller A., Lipman M., Novoie Literaturnoie Obozreniye, Moskwa

Moroz A. (2016), Między historią a pamięcią, Konflikt pamięci zbiorowych Polaków i Białorusinów na przykładzie postaci Romulada Rajsa „Burego” [Between history and memory. The Polish-Belarusian conflict of collective memories on the example of Romuald Rajs “Drab”], IPN – KŚZpNP, Warszawa

Podwójnie wyklęty (2017) [Double damned], director E. Szakalicka (movie)

Rokicki P. (2015), Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w połowie 1944 roku i ich konsekwencje we współczesnych relacjach polsko-litewskich [Glinciszki i Dubinki. The war crimes in the Vilnius Region in the middle of 1944 and their consequences in the contemporary Polish-Lithuanian relations], IPN – KŚZpNP, ISP PAN, Warszawa

Transitional Justice in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Reckon-ing with the Communist Past (2009), (Ed.) Stan L., Routledge, New York

Trojan M. (2018), Morawiecki zacytował rabina [Morawiecki quoted rabbi], Kresy.pl, https://kresy.pl/wydarzenia/morawiecki-zacytowal-rabina-chmielnicki-zbrodniarz-hitler-himmler-ukraincy-oburzeni-video/

Zaiava (2018),  Statement of the Ukrainian Institute of National Remembrance, http://www.memory.gov.ua/news/zayava-ukrainskogo-institutu-natsion-alnoi-pam-yati-shchodo-nemozhlivosti-prodovzhennya-roboti-u

Žižek S. (2005), The Two Totalitarianism, “London Review of Books” Vol. 27, No. 6
 

Informacje

Informacje: Zoon Politikon, 2018, s. 43 - 66

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Hypertrophy of Polish Remembrance Policy after 2015: Trends and Outcomes

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9137-7537

Tomasz Stryjek
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
https://orcid.org/0000-0002-9137-7537 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Publikacja: 20.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-SA  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Tomasz Stryjek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1227

Liczba pobrań: 854