FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”

2022 Następne

Data wydania: 03.2022

Opis
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

PROJEKT OKŁADKI: Małgorzata Flis

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Anna Nacher Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Ewelina Twardoch-Raś Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Janik

Zawartość numeru

Pejzaże kultury

Jan Jęcz

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”, 2022, s. 53 - 73

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.004.15749
Czytaj więcej Następne

Paweł Tański

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”, 2022, s. 87 - 110

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.006.15751
Czytaj więcej Następne

Stefan Morawski in statu nascendi - w 100. rocznicę urodzin Profesora

Piotr J. Przybysz

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”, 2022, s. 111 - 126

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.008.15753
Czytaj więcej Następne

Grzegorz Dziamski

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”, 2022, s. 127 - 147

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.009.15754
Czytaj więcej Następne

Judyta Dąbrowska

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”, 2022, s. 160 - 175

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.011.15756
Czytaj więcej Następne