FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Numer 1 (55) Kulturowe emancypacje i transgresje

2023 Następne

Data wydania: 03.2023

Opis
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

PROJEKT OKŁADKI: Małgorzata Flis

 

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Anna Nacher Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Ewelina Twardoch-Raś Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Janik

Zawartość numeru

W kręgu idei

Magdalena Dunaj

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 1 (55) Kulturowe emancypacje i transgresje, 2023, s. 1 - 15

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.001.17844
Czytaj więcej Następne

Justyna Tabaszewska

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 1 (55) Kulturowe emancypacje i transgresje, 2023, s. 84 - 100

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.006.17849
Czytaj więcej Następne